Reforma d’habitatge al barri de les Tres Torres de Barcelona

L’any 2017 ens encarreguen la reforma d’un habitatge en un edifici d’un segle d’antiguitat, del barri de les Tres Torres de Barcelona, per una parella jove.

Posant en valor un habitatge del barri de les Tres Torres de Barcelona

L’habitatge conservava la distribució original, amb molts espais tancats i un llarg passadís, i el nostre repte va ser trencar amb aquesta rigidesa, i aconseguir que el cor de l’habitatge s’obrís i guanyés llum natural.

Vam ampliar la cuina, fent-la a la vegada semioberta amb un sistema de tres grans portes corredisses envidrades en T, de manera que passés a formar part de la sala d’estar, o bé es pogués segregar de manera fàcil i còmoda. A la vegada, es crea un office annex a la cuina, que de la mateixa manera, es pot unir, o pot passar a ser un espai independent, segons el moment del dia o les necessitats dels usuaris.

En aquesta franja central de cuina i office, es col·loca un paviment neutre de gran format, que separa els àmbits de la sala d’estar i de la zona d’accés, on s’ha restaurat el mosaic hidràulic original de l’habitatge.

El projecte posa en valor els materials originals de l’edifici, respectant els paviments hidràulics, les finestres de fusta, les motllures de guix, i es deixa al descobert el maó manual d’una de les parets de la sala d’estar i del dormitori, donant textura i calidesa. També es dissenyen els mobles del capçal del llit i de la sala d’estar amb taulers lacats, integrant-los amb el blanc de les parets.

Pel que fa al disseny de la cuina, es va escollir un mobiliari d’estil clàssic amb pla de treball de marbre blanc, respectant l’estil de l’edifici, però a la vegada amb tocs actuals com la il·luminació i tots els electrodomèstics necessaris per les necessitats actuals.

Els banys es van rehabilitar totalment, emprant el mateix paviment neutre de la cuina, de gran qualitat, i el marbre blanc per unificar, no traient així protagonisme al mosaic hidràulic que és molt característic de l’època de l’edifici.

Les dues habitacions que donen a carrer, es mantenen separades, però fent que una doni servei a l’altra tot creant un gran vestidor amb llum natural i amb armaris dissenyats a mida.

Amb aquesta obra de reforma hem aconseguit posar al dia un habitatge antic, sempre respectant la seva essència arquitectònica, però amb totes les necessitats actuals.

Visita a la Casa Rietveld-Schroeder

La casa Rietveld-Schoeder, construïda l’any 1924, és una icona de l’arquitectura i encara un referent del disseny modern, gairebé 100 anys després de la seva construcció.

Casa Rietveld-Schröder, viure en una Obra d’Art

Aquest estiu hem tingut l’oportunitat de visitar la casa, patrimoni de la Humanitat des de l’any 2000, situada a final d’un carrer de cases d’obra vista de la mateixa època. La visita es realitza per grups reduïts, i amb bosses als peus per o malmetre el paviment. No està permès utilitzar ni tocar res.

En el seu disseny, per donar compliment a les normatives del moment, es va concebre la planta baixa de manera gairebé tradicional, amb les estances clàssiques: cuina, rebedor, estudi, etc. Malgrat això, en destaca l’ús dels colors i del vidre per trencar la juxtaposició d’estances-capsa.
En la planta primera l’arquitecte i la Sra. Schroeder, en estreta col·laboració, van poder crear els espais fluids i canviants, i alhora plenament funcionals, que desitjaven.

Durant la visita, la responsable de la casa s’ocupa de desplaçar els panells, per poder apreciar les diferents configuracions de l’habitatge.
És difícil no sentir-se commogut en comprovar com els espais canvien i es transformen, sense perdre lluminositat, expressivitat i sentit pràctic. Cada element està curosament definit i ubicat, formant un conjunt que des de qualsevol angle demostra la força d’un projecte perfectament estructurat.

En paraules de la Sra. Schroeder, és una casa difícil de viure perquè demana un usuari actiu i compromès, però alhora et retorna àmpliament aquest esforç.
És el preu de viure dins una obra d’art.

Premi Mostra d’Arquitectura

Ja fa 5 anys que vam acabar l’obra de Rehabilitació del Bloc dels Pescadors, obra de l’arquitecte català J.A. Coderch.
El treball va consistir en la renovació i unificació de les façanes, acabats i tancaments del conjunt d’habitatges, integrant les noves instal·lacions i usos que no es preveien la dècada de 1950, alguns tan bàsics com l’aigua calenta o d’altres més moderns com l’ascensor o les antenes de televisió.

El treball va anar acompanyat d’una recerca històrica que va permetre conèixer el desenvolupament del bloc i per extensió d’una part important del barri de la Barceloneta i la seva gent.

mostra d'arquitectura catalana | 2345 Arquitectes Barcelona

Reconeixement a la mostra d’arquitectura de Barcelona

Una feina apassionant reconeguda a la 2a Edició de la Mostra d’Arquitectura Catalana, com una de les millors rehabilitacions de l’any 2015.

Feu un tast de la seva història a: http://blocdelspescadors.cc/Protagonistes

Habitatge Montgat

23:45 Arquitectes comencem les obres per a un habitatge unifamiliar a Montgat. Situat a segona línia de mar però davant d’una placeta que li obre vistes al mar, s’integra en l’antic barri de pescadors del municipi.

El treball continuat amb els Clients ha permès integrar el programa de necessitats al voltant d’un pati central que articula l’habitatge i dona llum a les estances situades en la part posterior, on cal adaptar-se al gran desnivell entre carrers.

El disseny dels espais i la selecció d’acabats integra els requeriments del Pla de Protecció, alhora que general ambients relaxants, amb acabats naturals com la fusta envernissada, l’estucat blanc i el mosaic hidràulic.

En la coberta se situa la zona de descans de la casa amb una sala d’estar i una terrassa que integra un piscina embeguda en l’estructura des d’on es gaudirà de la vista al mar.

Casa Gran Ajuntament

La reforma integral per a noves oficines a la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, projectades per 23:45 Arquitectes i dirigides per Campanyà i Vinyeta Arquitectes arriba a la fase de lliurament.

Aquest projecte en un edifici emblemàtic de la ciutat ha integrat elements del patrimoni arquitectònic presents en l’edifici, com una rosassa gòtica o una escala vuitcentista a més de paraments històrics.

La intervenció s’ha realitzat sempre tenint en compte el valor dels elements existents, i s’han integrat les noves necessitats tant d’ús com d’instal·lacions, climatització i llum natural per crear nous espais de gran qualitat, amb distribucions flexibles que s’adaptin a les necessitats de treball que es presentin.

Els murs existents s’han tractat amb morter de calç amb diferents acabats segons la zona, i s’ha mantingut l’ús de mosaic hidràulic, però en gran format, per als paviments.

Les noves àrees s’han delimitat amb fusteries lacades i grans superfícies envidrades. El costat exterior dels tancaments es revesteix amb tèxtils de vinil, per obtenir major calidesa sense renunciar al fàcil manteniment.


Com a resultat les noves oficines resulten un espais integradors, flexibles, amb llum natural i un ambient de treball molt confortable i actual.

Reforma d’habitatge a Sant Feliu de Codines

La reforma d’un habitatge del S. XVIII sempre suposa un repte i una il·lusió especials.
Situada al centre de Sant Feliu de Codines, la construcció es trobava en força mal estat. Hem començat per reparar-ne l’estructura, mantenint el caràcter inicial, amb bigues vistes i llates, però millorant l’aïllament i reparant i substituint aquells elements que ho necessitaven.

En la planta baixa s’ha ubicat la cuina en la façana posterior, aprofitant els afloraments de roca del terreny per crear un ambient molt acollidor, mentre permetem que els murs respirin.

Els acabats interiors i de façana s’han realitzat amb morters de calç per assegurar que la casa tingui una qualitat de l’aire interior adequada

Després de gairebé un any i mig, acaben les obres de rehabilitació obtenint un disseny i instal·lacions adequats al confort del segle XXI, respectant i potenciant la identitat de l’habitatge original del S. XVIII al centre de Sant Feliu de Codines.

Treball molt intens i sempre amb la marca de qualitat de la col·laboració amb @Sostenible_SL

El Port de la Selva

L’any 2007 acabàvem un dels primers habitatges unifamiliars que va dissenyar el nostre estudi d’arquitectura. Ara, gairebé deu anys després d’acabar la construcció de l’habitatge al Port de la Selva, aquesta primavera s’han realitzat obres de millora per posar-la al dia.

Hem treballat renovant els acabats, mantenint l’essència de l’habitatge, amb textures naturals i colors neutres que s’integren en l’entorn.

El mobiliari, amb peces de disseny reconegut, s’ha seleccionat per reforçar la idea inicial de projecte: un espai de relaxament amb llum a cada racó.

En l’espai exterior hem treballat l’enjardinament amb la plantació de noves oliveres i una figuera, arbres molt comuns en la zona. S’ha creat una zona de plantes aromàtiques com l’espígol i el romaní en la part superior del terreny, que t’acompanyen en l’entrada a l’habitatge.

Acaben les obres de la Terrassa Artística

La restauració d’uns dels mosaics més grans i més amagats de Barcelona s’ha completat aquest mes de juny.

Rehabilitación y restauración de la terraza artística del Ayuntamiento de Barcelona

Els onze mesos de treballs han permès desmuntar el conjunt del mosaic, realitzar una nova formació de coberta, i recol·locar-lo de nou a partir de la detallada catalogació prèvia de cadascuna de les peces que formen el mosaic, més de 10.000 totes diferents.

Durant l’obra, a més del mosaic de la Terrassa Artística, s’ha intervingut en el sostre del vestíbul d’accés als edificis municipals, millorant la xarxa de desguàs, el sistema d’il·luminació, resolent patologies provocades per les infiltracions i restaurant el cel ras de llistons de fusta.

La finalització de l’obra, d’un nivell de restauració altament delicat, suposa la culminació d’un projecte iniciat el 2012 amb un treball de recerca i proves in-situ per determinar la manera òptima de restaurar la Terrassa i mantenir tant l’edifici en ús com assegurar la preservació del bé patrimonial.

La nova ITE

El 27 de maig ha entrat en vigor el nou Decret d’ITE, Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

A. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges:

 • Habitatges unifamiliars. S’incorporen els habitatges unifamiliars, excepte aquells en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
 • Qualificació de les deficiències. S’amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l’edifici a 4 nivells, incorporant, com a novetat, la qualificació d’important (molt greu, greu, important i lleu).
 • Informe d’inspecció tècnica de l’edifici, IITE. S’amplia el seu contingut i caldrà que s’acompanyi de:
  • Les recomanacions i terminis de les accions que cal dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici.
  • Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici.
  • L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècnicament viables.
 • Certificat d’Aptitud. El certificat d’aptitud que emet l’Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l’informe ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).
 • Verificació tècnica. La vigència dels certificats d’aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic, on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.
 • Programa de Rehabilitació. Una vegada la propietat de l’edifici disposa de l’Informe d’inspecció tècnica de l’edifici en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

B. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges:

 • Edificis de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació. S’amplia el seu contingut amb la incorporació del Manual de l’habitatge, per tal que la propietat dels habitatges pugui disposar d’informació detallada del mateix.
 • Edificis existents. S’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el Decret.

Acaben les obres del Bloc de Sant Ramon

El setembre de 2013 començaven les obres de rehabilitació d’aquest bloc d’habitatges situat en ple cor del barri del Raval de Barcelona. L’inici dels treballs, amb un enderroc difícil i una actuació curosa de reconeixement arqueològic, va ser molt intens. Superada aquesta primera fase, les obres s’han dut a terme amb fluïdesa.

Edificio Sant Ramon

En destaquen el pati central enrajolat amb peces esmaltades de 10x10cm, alternant rajoles brillants amb altres mats, es visible des del carrer i oferint una qualitat ambiental inigualable a les estances dels habitatges que hi tenen obertures, actuant com una tercera façana.

Els locals comercials situats a banda i banda de l’escala d’accés disposen de sortida al pati posterior, acabat amb graves procedents del reciclatge de material de la pròpia obra, i amb dos til·lers grocs que actuaran de filtre solar.

El resultat final ha estat l’esperat, un edifici lluminós i de qualitat, amb un nivell d’acabats lleugerament superior al previst inicialment.