Reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha confiat en 23:45 Arquitectes per a la reforma del Parc del Mil·lenari. Aquest parc situat al límit de municipi, entre el vial de vora de l’autopista i el poliesportiu, és un coixí verd que fa de filtre per al nucli urbà.

El programa del Parc del Mil·lenari és extens i s’hi combinen zones per a infants, o una gran àrea per a l’esport, amb zones de passeig i repòs molt enjardinades.

Plano Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Criteris de Sostenibilitat per a la reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

La proposta de reforma ha tingut en compte en tot moment criteris de sostenibilitat en la tria de materials i el tractament de l’aigua.

El programa ha consistit per una banda en la renovació i actualització de l’àrea infantil, substituint jocs i renovant el sauló, tot agrupant les activitats per edats.

L’altre focus d’atenció s’ha posat en les àrees esportives, on es ressituen les taules de ping pong i es renova completament la pista de bàsquet. En aquest cas s’ha optat per un nou paviment de llosetes de polipropilè 100% reciclat, que garantirà una durabilitat i una qualitat aptes per a partits reglats.

Baloncesto y otros deportes en el Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Els paviments de llambordes s’han renovat amb peces que garanteixin un filtratge en el terreny de la pluja, contribuint a la sostenibilitat del sòl.

Finalment s’ha incorporat la plantació de nou arbrat, disposat de manera que ordeni circulacions i diferents activitats.

Esperem el començament de les obres per a fer realitat aquesta nova àrea de lleure a Sant Joan Despí.

Arbolado Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar

La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar, dissenyada per 23:45 Arquitectes, aviat serà una realitat.

El projecte ha estat el resultat de mesos de treball en col·laboració amb l’Ajuntament, a partir de concurs d’idees guanyat el 2021.

L’espai de la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar està inclòs al catàleg de patrimoni del municipi

El local on es farà la nova OAC és un espai inclòs en el catàleg de patrimoni del municipi, situat a la Plaça de la Vila. En els seus orígens, l’espai allotjava el Casino, i a principis del segle XX era un important lloc de trobada social.

D’aquesta època n’han quedat els sostres, formats per un seguit de voltes decorades amb pintures de rams de flors i centres de guix, així com una columna de fosa i restes de les falses bigues de fusta que ocultaven l’estructura metàl·lica.

El projecte preveu recuperar la visibilitat dels sostres i donar-los protagonisme, tot eliminant afegits i alliberant l’estructura de suport de les voltes.

El conjunt de l’espai està tractat amb materials inspirats en l’època d’esplendor del Casino, però responent en tot moment a les necessitats actuals d’una oficina de treball i atenció al públic.

S’ha incorporat climatització i xarxes, s’ha resolt l’accessibilitat i s’han instal·lat serveis, però sempre mantenint l’espaiositat de doble alçada i destacant sostre i estructura originals, que es percep tot just entrar en la nova oficina.

Rehabilitació de la Façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona

Hem acabat les obres de rehabilitació de la façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona.

Aquesta és la segona fase del conjunt de treballs que han de finalitzar amb la restauració de tota l’envolupant de l’edifici.


Construït amb una estructura de formigó molt diàfana i esvelta, la proximitat al mar ha estat el gran enemic de l’edifici, que ha patit els efectes de la carbonatació del formigó i l’oxidació dels seus armats.

El procés de restauració ha passat per descobrir totes les zones malmeses, passivar els armats oxidats, i puntualment restituir-los degut a la pèrdua de secció que han patit.


L’acabat final s’ha hagut d’afinar molt per no perdre la textura del formigó vist i la planeïtat dels paraments.

l’Institut de Logística de Barcelona per 23:45 Arquitectes 

Aquest estiu, a 23:45 Arquitectes Associats tindrem l’oportunitat de dur a terme la implantació de l’Institut de Logística de Barcelona, a l’edifici World Trade Center. La redacció del projecte l’hem finalitzat aquesta primavera passada, en coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i els responsables de l’equipament, i les obres d’aquest estiu han de permetre començar el nou curs en la ubicació ideal per aquest equipament.

L´Institut de Logística de Barcelona comptarà amb una ubicació excepcional, l´edifici World Trade Center

El Consorci d’Educació i el Port de Barcelona treballaran plegats en el desplegament del nou institut, que s’ubicarà el 2025 de manera definitiva en el nou Hub de Coneixement, Innovació i Formació que el Port de Barcelona desenvoluparà al moll de Sant Bertran. L’aposta per centres singulars per àmbits professionals permet la concentració del talent de docents i alumnes i es converteix en una eina que clarifica l’oferta, i facilita l’orientació per a l’alumnat del seu horitzó formatiu i professional.

La creació de l’Institut de Logística de Barcelona permetrà a l’alumnat establir sinergies amb el Port de Barcelona, i amb altres empreses que operen en aquest àmbit econòmic. Així, l’Institut de Logística de Barcelona ubicat en el Port de Barcelona ha de funcionar esdevenint nexe i interlocutor directe amb els grans actors del sector metropolitans i autonòmics.


El projecte distribueix les aules en diferents espais del World Trade Center, aprofitant així les infraestructures i serveis existents en l’edifici, i gaudint dels espais de relació comuns. Es crearan aules amb una important infraestructura de veu i dades, tallers i espais d’administració. La gran plaça central de l’edifici serà el nexe d’unió del nou institut.

Implementación del Instituto Logístico de Barcelona por 23:45 Arquitectes | 23:45 Arquitectes

23:45 Arquitectes ha estat proclamat finalista per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona

L’estudi 23:45 Arquitectes Associats ha estat proclamat finalista en el concurs obert per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça de Sant Miquel.

La proposta de 23:45 Arquitectes ha destacat per la seva claredat i adaptabilitat

Entre els anys 1958 i 1963 es va construir el nou edifici municipal conegut com Novíssim, essent alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles. Aquest edifici de gran alçada i difícil integració a la trama gòtica del casc antic, va completar el conjunt de les Cases Consistorials juntament amb els edificis Nou, de finals dels anys 20, i l’edifici Palau, amb façana a la Plaça Sant Jaume. Per donar un accés comú a les Cases Consistorials, es va crear un gran vestíbul d’accés a la Plaça de Sant Miquel, que pràcticament no s’ha modificat des de la seva inauguració.


L’objecte del concurs era el de dotar-lo d’un caràcter més transparent i obert, flexibilitzar el seu ús i integrar-hi les infraestructures necessàries en connectivitat, rodes de premsa, zones de treball eventual o mobilitat personal. Els criteris de valoració han posat especial èmfasi en la sostenibilitat i els criteris ambientals de construcció en les propostes.

La proposta presentada per 23:45 Arquitectes Associats ha destacat, a criteri del jurat, per la seva claredat en l’ordenació de les funcions i l’adaptabilitat a canvis de posició dels usos. La nova proposta s’ha compatibilitzat amb les preexistències de manera integradora. Així mateix ha obtingut una de les màximes valoracions pel que fa a la reducció de la demanda energètica amb sistemes passius, i l’ús de materials adequats en quant a durabilitat i manteniment.

El desenvolupament del concurs ha estat un treball de gran complexitat per la qualitat de condicionants de partida i ha suposat un repte creatiu i de coordinació d’equips, del que a 23:45 Arquitectes estem especialment orgullosos.

Biohabitabilitat. El dormitori, font de salut

La salut de les persones està lligada en gran mesura a l’entorn en el que viu. El tipus d’entorn urbà, els edificis i la feina que fem condicionen en gran mesura que l’ambient que ens rodeja sigui més o menys saludable. Així, de la mateixa manera que tenim cura del nostre cos, l’hem de tenir de l’entorn en el que vivim, en la mesura que ens sigui possible. No en va, l’edifici que habitem és anomenat la tercera pell, després de l’epidermis, primera pell, i de la roba que ens posem, segona pell.

Criteris de biohabitabilitat

L’arquitectura i el disseny d’espais interiors juga un paper clau en la qualitat ambiental dels espais on vivim, i per tant en el nostre benestar personal. A l’estudi 23:45 Arquitectes dissenyem espais interiors, ja siguin habitatges nous, reformes interiors o bé oficines, tenint en compte criteris de biohabitabilitat i la influència sobre la salut que té l’arquitectura, ja sigui pels materials, la il·luminació, el so, o les instal·lacions.

Biohabitabilitat | 2345 Architects

És clar que quant més temps passem en un espai, més influirà sobre nosaltres com estigui dissenyat, i quins factors s’hagin tingut en compte. En aquest cas, el dormitori és sovint l’estança on passem més hores, i per tant una de les zones on cal posar més cura quan es fa un disseny d’interiors. La primera mirada es posa sovint sobre la tria de materials, per tal que siguin saludables i no continguin elements que si bé estan acceptats per la normativa, poden ser perjudicials per la salut, com els formaldehids, els Ftalats, i d’altres components volàtils presents en molts materials de construcció i mobiliari.

Més enllà d’aquests factors, cal tenir molt en compte la influència de les radiacions produïdes per camps elèctrics i magnètics, tant d’alta com de baixa freqüència. Aquests poden provenir d’aparells que tinguem a casa com d’electrodomèstics o el wifi domèstic i la telefonia mòbil.

Des de 23:45 Arquitectes, quan tenim l’oportunitat d’intervenir sobre els espais d’estada i descans de les persones, tenim en compte la disposició de les instal·lacions que envolten aquest espai. D’aquesta manera cal evitar situacions com aproximar electrodomèstics al dormitori, encara que hi hagi un mur de separació, o fer esteses elèctriques que creuin l’estança prop del llit. Quan aquests casos són inevitables, podem recórrer als apantallaments de parets o paviments amb pintures de grafit o malles metàl·liques.

De la mateixa manera, podem dissenyar el traçat de les instal·lacions en arbre, evitant anells, instal·lar circuits elèctrics independents amb desconnexió automàtica per a dormitoris, i programar la desconnexió automàtica del wifi de casa en horari de nit. Les solucions i tècniques per ajudar al benestar de les persones són moltes, i quan dissenyem espais interiors, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada informar als nostres clients de les opcions de que disposem per millorar el seu entorn més proper.

Nova convocatòria de subvencions

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona ha publicat recentment una nova línia de subvencions per a la millora de l’espai públic.

Aquesta nova convocatòria de subvencions està enfocada en dues línies bàsiques:
D’una banda, Elements patrimonials. Projectes en edificis o parts d’edificis que incloguin elements d’interès  patrimonial, catalogats o no. Les actuacions previstes son per exemple rehabilitacions de façanes, recuperació d’elements singulars, rehabilitació de vestíbuls, o locals comercials singulars.

D’altra banda, Millora del Paisatge urbà. Projectes de recuperació de mitgeres, creació de cobertes verdes, i naturalització d’espais. Es preveuen actuacions com aïllament de mitgeres i noves obertures com finestres o  balcons, implantació de fotovoltaiques en mitgeres, verd en cobertes o en vertical, millora d’espais lliures d’edificació, entre d’altres.

El paisaje urbà forma part bé comú I els ciutadans tenen el dret de gaudir-ne.

Els ajust han de servir per a donar rellevància al paisatge, promoure´n el respecte i protegir-ne els valors (comunitaris, cultural, identitaris, patrimonials I històrics).

La sostenibilitat ambiental i la implantació del verd aporta valor al paisatge i millora la qualitat  de vida dels ciutadans.

Cal destacar que aquestes intervencions han de fer-se sempre sota un enfocament de qualitat de l’espai arquitectònic, i seran estudiades una a una per l’IMPU per si poden ser objecte de subvenció, en funció del seu valor afegit de millora de l’espai urbà i el Patrimoni.

L’estudi 23:45 Arquitectes està especialitzat en la intervenció en el patrimoni arquitectònic i tenim una àmplia experiència en la tramitació d’expedients en entorns catalogats. Per això podem excel·lir en l’aportació del valor afegit de qualitat arquitectònica als nostres projectes de rehabilitació, i oferir les millors garanties en l’assoliment de les noves subvencions.

El concepte de millora del patrimoni i el paisatge urbà s’entén des del punt de vista social, tant material com immaterial, vinculant l’habitant i la ciutat. És sota a quest prisma que l’Institut valorarà les propostes que li siguin presentades.

Pel que fa a les dades, hi ha una reserva pressupostaria de 3.200.000 € que es repartiran entre les diferents línies o modalitats d’ajuts i es preveu mantenir aquestes convocatòries anuals durant 10 anys.

La quantia de les subvencions depèn de la intervenció, oscil·lant entre un 15% per a la naturalització de tanques o retirada de fibrociment, i un 50% per a la recuperació d’elements singulars o ornamentals, obres en elements comuns o comerços emblemàtics.

Cal tenir en compte que un projecte es pot acollir a diferents subvencions alhora, com per exemple la recuperació d’estucs originals, alhora que la retirada d’instal·lacions obsoletes o fibrociment.

La data límit per a la sol·licitud de l’Informe Previ de Subvenció és el 15 de novembre de 2022, i la data límit per iniciar les obres és el 31 de març de 2023.

És per això molt important contar amb un estudi d’arquitectura especialitzat, com 23:45 Arquitectes, que tingui en compte tots els aspectes del projecte i conegui de primera mà els que poden ser objecte de subvenció.

L’experiència del nostre estudi en l’ús de materials naturals de base mineral, com estucs i pintures al silicat, o aïllants per al tractament de mitgeres que siguin transpirables i exempts de derivats del petroli, és una garantia de qualitat ambiental, sostenibilitat, i per tant d’èxit en la qualitat del paisatge urbà.

Materials saludables

Arquitectura i salut són dos conceptes que han d’anar de la mà quan es dissenyen espais per a ser habitats. El procés de projecte d’un habitatge o una oficina ha de tenir en compte la distribució, la funcionalitat i la qualitat de l’espai. Però també és molt important tenir en compte els criteris de salut en el disseny, que malgrat sovint no són visibles, sempre formen part de la qualitat d’un bon projecte d’arquitectura.

L’elecció dels materials saludables

Quan a 23:45 Arquitectes fem una selecció del materials saludables a utilitzar en un projecte, tenim en compte la seva composició i cicle de vida, a més de les seves propietats formals i funcionals.

Els espais con materials saludables han de tenir unes instal·lacions ben dissenyades, i la tria de materials ha de ser adequada perquè influeix en gran mesura en la qualitat de l’aire interior. Estudis recents indiquen que a l’interior dels habitatges es poden trobar fins a 5 vegades més contaminants que a l’exterior. Aquests contaminants provenen en gran part de l’ús que es fa de l’habitatge, doncs cal una correcta ventilació per eliminar el CO2, així com tenir cura de la tria de detergents, cosmètics o ambientadors.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Però una gran part dels contaminants que es poden trobar en l’interior d’un habitatge o una oficina, provenen també del materials utilitzats en la seva construcció. L’ús de materials amb plàstics, adhesius, pintures, aïllaments, melamines o contraxapats, entre molts d’altres, contenen COVs (compostos orgànics volàtils) que estan relacionats amb un gran nombre de afeccions a sistema nerviós central, equilibri hormonal o metabolisme. Entre ells destaquen els formaldehids, etilens, clorats i fluorats, o ftalats, per citar-ne alguns.

En els nostres projectes d’arquitectura, la selecció de materials és un procés de gran importància. L’experiència en l’ús de materials saludables ens permet oferir als nostres clients solucions ajustades per a cada situació.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

D’aquesta manera, podem utilitzar pintures de pigments naturals o a la calç, que eviten la formació de fongs i permeten la transpiració dels paraments. Per la seva banda, els estucs naturals permeten que les parets transpirin i ajuden a regular la humitat interior dels espais.

Els aïllaments tèrmics poden ser inerts, orgànics y sense derivats del petroli, com les llanes de roca, suro o fusta premsada, i es poden triar tant per actuacions interiors com per revestiments exteriors tipus SATE.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Les fustes i els fabricants de mobiliari i revestiments, cada vegada incorporen més criteris de sostenibilitat en els materials, ja siguin coles, vernissos o olis naturals que amb l’ús adequat donen a la fusta un valor afegit de qualitat.

En el procés de disseny d’habitatges, oficines o rehabilitacions d’edificis, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada acompanyar als clients en el coneixement de les diferents opcions que li permetin obtenir una arquitectura de qualitat i responsable amb el medi ambient, així com donar-los les eines per a un ús més profitós i saludable dels espais que habiten.

Sectorització contra incendis de l’Escala de Romans a l’Ajuntament de Barcelona.

23:45 Arquitectes hem rebut l’encàrrec de transformar l’anomenada Escala de Romans en un sector d’incendis independent de l’edifici Palau de l’Ajuntament de Barcelona.

El projecte s’engloba en les obres d’adequació de diferents espais de les Cases Consistorials al Pla Director d’Incendis, recentment actualitzat.

Escala de Romans

Un projecte de sectorització contra incendis d’un edifici de gran valor patrimonial


El principal repte del projecte és adequar les necessitats tècniques i la protecció de diferents elements patrimonials de gran valor que envolten l’escala, com són les restes romanes del subsòl, el Saló de Cròniques amb pintures murals de Josep Maria Sert, o la Sala Tàpies amb un gran quadre del pintor català.

Sectorització contra incendis Barcelona | 2345 Arquitectes

L’experiència en restauració i intervenció en elements patrimonials del nostre estudi, ens permet afrontar amb seguretat i sensibilitat aquest repte tan engrescador.

Saló de cròniques decorat amb pintures de Josep Maria Sert

Reforma d’habitatges al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Recuperem els materials originals d’un edifici de Ciutat Vella

Després d’uns mesos d’obres, hem finalitzat la reforma de diversos habitatges en un mateix edifici del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, on hem centrat el nostre esforç en actualitzar unes distribucions que no casaven amb la manera de viure d’avui en dia, i hem recuperat l’essència dels materials de l’edifici, que va ser construït el segle XIX, però amb els criteris del segle XXI.

En el disseny de les noves distribucions i en l’elecció dels materials d’acabat, cada habitatge tenia les seves particularitats, i hem anat aplicant un criteri comú, però amb variants per donar singularitat a cada un dels pisos.

Quan hem pogut recuperar el mosaic hidràulic original, l’hem combinat amb el paviment dels banys en fusta. Quan no hem trobat un paviment original en bon estat, hem escollit parquet flotant per donar calidesa, i peces ceràmiques de gran format amb acabat en gris-formigó en els banys com a contrast.

Pel que fa als sostres, ens agrada enderrocar cel-rasos afegits i deixar les bigues de fusta vistes. A les plantes on el sostre és més alt, les hem decapat deixant la fusta al natural, i a les plantes amb el sostre més baix, les hem pintat de color blanc per alleugerir l’espai.

Hem unificat els materials del mobiliari de cuina a tots els pisos, buscant un estil sobri i a la vegada actual, amb mobles lacats en gris clar i plans de treball foscos, sense rajoles.

Per il·luminar els diferents espais, hem utilitzat diferents sistemes com aplics d’escaiola de caire minimalista amb il·luminació inferior i superior, o bé tires LED seguint alguna de les bigues del sostre per il·luminar l’armari del dormitori, per exemple.


Quant a les fusteries hem mantingut les portes i finestres originals de fusta, per respectar el llenguatge de l’edifici, o bé les hem renovat amb el mateix material i composició.

Estem satisfets amb el resultat obtingut, fruit d’un treball minuciós i respectuós amb l’edifici original, amb permanent contacte amb la propietat i de la mà de l’empresa constructora Singular Soluciones Integrales, S.L.