Lluís Domènech i Montaner i la Casa de la Ciutat. Conferència y visita guiada al ayuntamiento de Barcelona

El 22 de gener de 2024 vam assistir a una jornada a l’Ajuntament de Barcelona, organitzada per la Fundació Lluís Domènech i Montaner, el Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i l’AADIPA, per conèixer in situ les actuacions que en Domènech i Montaner va fer a l’edifici de la Plaça Sant Jaume.

L’acte inicial es va celebrar al magnífic Saló de Cròniques, i va consistir en dues conferències per part de l’historiador Reinald González i l’arquitecta Anna Ribas, i la visita als diferents espais on en Domènech hi va intervenir.

Visita guiada per conèixer els treballs de Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Barcelona

Vam poder conèixer de primera mà la història dels enteixinats dels sostres del Saló de Cent i dels espais previs de planta baixa i planta primera, on s’hi ha anat fent actuacions de restauració i hi ha anat trobant les pintures decoratives superposades des del Gòtic primerenc fins a Domènech i Montaner.

Dins el Saló de Cent, vam poder accedir a la bastida per veure de ben a prop les bigues de fusta de la primera crugia, on s’hi estan realitzant actualment les tasques de fixació de les pintures.

Es tracta de tasques de màxima precisió que es fan de la mà de restauradors especialitzats, amb l’objectiu de preservar els elements de gran valor patrimonial de l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona.

En la planta baixa, de la mà altre cop d’en Reinald, vam poder conèixer les diferents intervencions en la distribució de l’escala i els accessos, des de la porta gòtica del mestre Arnau Bargués, fins a la nova façana neoclàssica de la plaça Sant Jaume, de Josep Mas i Vila. A l’interior vam poder apreciar el magnífic treball de picapedrer dirigit per Domènech i Montaner en els arcs i columnes, i les intervencions posteriors de Josep Florensa.

Visitem la Berliner PhilarmonieVisitem

En el viatge a Berlin, a més de visitar la Neue Nationalgalerie, vam tenir el privilegi d’assistir a un concert a la Berliner Philarmonie, edifici projectat per l’arquitecte alemany Hans Scharoun (1960-1963). Es tracta d’una de les sales de concerts més importants del món, i forma part del Kulturforum de Berlin.

La Berliner Philarmonie és una visita obligada per als amants de la música i l’arquitectura

L’edifici ens va impressionar per la seva singularitat arquitectònica, i vam poder gaudir de la magnífica acústica de la seva sala de concerts, que es manté plenament actual en quant a la proposta formal. Fa més de 60 anys aquesta proposta trencava per sempre els esquemes tradicionals de les sales de concerts clàssiques i esdevenia un referent per tot el que s’ha fet després.

Neue Nationalgalerie de Berlin

Recentment hem tingut ocasió de viatjar a Berlin, i no podíem deixar de visitar la Neue Nationalgalerie, una obra magnífica de l’arquitecte Ludwig Mies van der Rohe inaugurada el 1968, i recentment reformada per David Chipperfield Architects, amb el màxim respecte cap a l’obra original. Es tracta d’un museu principalment dedicat a l’art del segle XX situat en la zona de Tiergarten, formant part del complex d’edificis culturals de Berlin, nomenat el Kulturforum.

La Neue Nationalgalerie,: icona de la història de l’arquitectura

Després de 5 anys d’obres és una plaer tornar a recórrer aquest icònic edifici i poder-nos aturar en cada detall. Vam tenir la sort de no trobar cap exposició en la planta de carrer, i d’aquesta manera poder apreciar l’obra en la seva totalitat, realment com si fos nova. Les paraules de Chipperfield resumeixen a la perfecció la intervenció realitzada: “La restauració no representa una nova interpretació, si no més aviat una reparació respectuosa”.

Inici de les obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Montgat

Les obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Montgat avancen a bon ritme. Es tracta d’una casa de dues plantes dels anys 70, la qual es reforma integralment, i s’amplia en planta baixa. El nou volum, de coberta plana, està en contacte directe amb el jardí que envolta la casa, enfocant les obertures principals cap a les orientacions sud i sud-oest.

Un habitatge unifamiliar que comptarà amb un pla  d’estalvi energètic que permetrà reduir el consum en més d’un 200%

En aquesta obra hem treballat especialment l’estalvi energètic, per assolir la màxima subvenció dels Fons Next Generation. S’ha estudiat l’aïllament tant de l’ampliació d’obra nova, com el SATE aplicat a la part de remodelació. S’han substituït les fusteries i les instal·lacions són completament noves, comptant amb aerotèrmia, recuperador entàlpic i plaques solars amb bateria acumulador.

El conjunt de la intervenció permetrà reduir el consum energètic en més d’un 200%, garantint la rendibilitat de la inversió i el confort des usuaris des del primer dia.

Rehabilitació energètica

Estem treballant en la Rehabilitació energètica dels Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, en col·labració amb l’enginyeria Víctor Barnés, on substituirem la coberta, canviarem fusteries i aïllarem façanes amb SATE. A més, es renovaran instal·lacions i es milloraran les condicions de protecció contra incendis.

Rehabilitació energètica

Durant la rehabilitació, hem detectat assentaments puntuals de l’estructura que tractem amb una millora del terreny mitjançant la injecció de resines. El procediment medeix la resistència del terreny abans i després del tractament per monitoritzar-ne la millora. Durent el procés d’injeccions a diferents profunditats, es mesura amb un sistema làser l’assentament de l’edifici, que tot sovint pot ser revertit en el mateix procediment.

Els assentaments diferencials són una patologia habitual en edificis antics i en aquells que estan situats en zones on la variació d’humitat en el subsòl en modifica la resistència al llarg del temps. El sistema d’injecció de resines permet controlar i de vegades revertir els assentaments quan l’origen està ben determinat, a partir d’un estudi de l’estructura de l’edifici.

Rehabilitación energética de los Servicios Editoriales del Ayuntamiento

Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona

Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona Quan rebem l’encàrrec de fer el projecte de rehabilitació d’una façana antiga, el primer que fem és una visita a l’edifici per analitzar les patologies que hi ha, i estudiar els materials originaris per aconseguir un resultat tan respectuós com es pugui amb el sistema …


Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona

Quan rebem l’encàrrec de fer el projecte de rehabilitació d’una façana antiga, el primer que fem és una visita a l’edifici per analitzar les patologies que hi ha, i estudiar els materials originaris per aconseguir un resultat tan respectuós com es pugui amb el sistema constructiu de l’època de l’edifici.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es Fachada-centenaria-gelida-03-2345-Arquitectes-1024x1024.jpg

En aquest cas vam anar a Gelida per estudiar una façana de més d’un segle d’antiguitat, la qual tenia patologies com el desgast del morter de calç de revestiment, lloses de balcons esquerdades per l’oxidació dels perfils interiors de ferro, o esquerdes profundes en el parament de tapial i obra.

El projecte que hem realitzat inclou l’aixecament de plànols amb anàlisi gràfic de les patologies observades, i la descripció de les actuacions de rehabilitació necessàries per recuperar la solidesa de la façana, així com el seu aspecte original, emprant materials com el morter de calç tenyit en massa per revestir la façana.

Pla d’ajuts a la retirada d’amiant 2023

La Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha aprovat amb data de 27 d’abril una nova línia de subvencions per a la retirada de l’amiant de la construcció, així com per la instal·lació de panells fotovoltaics en el mateix procés.
Aquesta resolució se suma a la recent publicació del Pla Nacional d’erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Cal felicitar-se per aquestes noves iniciatives, que ataquen un problema de salut pública que feia temps que esperàvem, i tenim ara per fi una proposta d’intencions concreta i amb calendari.

Retirada d'Amiant 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Un greu problema de salut pública i ambiental.

El sector de la construcció i la indústria va utilitzar extensivament l’amiant, sobretot entre els anys cinquanta i noranta. En l’edificació, el trobem principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però existeixen altres usos com a aïllament tèrmic i acústic, com a protecció contra incendis d’estructures metàl·liques o formant part d’altres materials.
Si els materials que contenen amiant (MCA) s’alteren, bé sigui per manipulació o per degradació, alliberen microfibres que poden penetrar en el cos per les vies respiratòries i poden romandre en el tracte respiratori durant dècades.

Aquesta entrada a l’organisme pot provocar càncer de pulmó, laringe i ovari, i dues malalties causades exclusivament per la pols d’amiant: l’asbestosi i el mesotelioma maligne. Els primers símptomes d’asbestosi s’evidencien entre 10 i 20 anys després de l’exposició, mentre que un càncer derivat d’aquesta exposició triga entre 20 i 40 anys a aflorar, fet que en dificulta la detecció primerenca. Tot i això, a l’Estat espanyol la prohibició total de fabricar, utilitzar o comercialitzar materials que contenen amiant no es va fer efectiva fins al 2002.


Malgrat la seva prohibició, l’amiant continua present en nombrosos elements constructius, equips i instal·lacions. El cicle de vida estimat dels MCA, especialment del fibrociment, és de 30 a 50 anys, així que es calcula que el 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que no es coneix un nivell d’exposició a les fibres d’amiant que no comporti risc. Els MCA es consideren, per tant, un problema de salut pública, laboral i mediambiental.

Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Les actuacions que es proposen per retirada d’amiant, organitzades en quatre àmbits:

 1. Identificació de l’amiant: Actuacions enfocades a la detecció d’elements i espais amb presència d’amiant, així com el seu seguiment i control.
 2. Retirada de l’amiant: Actuacions que tenen per objectiu l’eliminació ràpida i segura d’elements que contenen amiant.
 3. Prevenció dels efectes de l’amiant: Actuacions que aborden les conseqüències de l’amiant en la salut, així com les actuacions per prevenir i pal·liar aquests problemes en el futur.
 4. Impuls d’un nou marc normatiu: Actuacions que cal impulsar per disposar d’un marc normatiu autonòmic i estatal que permeti assolir els objectius previstos.

Fins ara, ja s’han dut a terme algunes iniciatives, com la creació del portal web amiant.gencat.cat, que facilita l’accés a informació especialitzada, al marc normatiu i a les diferents línies d’ajut. Paral·lelament s’ha encarregat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) l’elaboració d’un mapa de les cobertes amb fibrociment a tot el territori, que es preveu que estigui disponible a finals del 2023.


En endavant, cal doncs esperar que es vagin publicant les diferents resolucions i els plans d’actuació concrets. Pel que fa al sector de la construcció, aquelles actuacions previstes que més ens afecten son que fan referència a la identificació i retirada.

Malgrat estan pendents d’implementació, les principals accions seran:

Bloc 1: Identificació d’amiant:

 • ITEs: identificació d’elements amb amiant, i categoritzar-los com patologia greu.
 • Obres majors o llicències d’activitats amb demolició, rehabilitació o reforma hauran d’explicitar en el redactat de projectes la presència d’amiant.
 • CEE: obligatorietat de recollida d’informació sobre la presència d’amiant.

A mitjà o llarg termini, s’estudia la creació d’un certificat de presència d’amiant en l’edifici, com a document d’acompanyament obligatori en les transaccions immobiliàries, com passa ara en determinats casos, amb la cèdula d’habitabilitat o el Certificat d’Eficiència Energètica.

Bloc 2: Retirada d’amiant:

Objectiu marc és la completa retirada de tot l’amiant del parc privat abans de l’any 2032.

En l’àmbit dels equipaments públics, l’objectiu es fixa en l’any 2028, prioritzant en funció de la vulnerabilitat de l’usuari, per l’estat actual de conservació o pel seu ús intensiu.

Es preveuen accions que incentivin la retirada, com línies de subvenció específiques o lligades a d’altres existents, com la millora de l’eficiència energètica o les instal·lacions fotovoltaiques. També s’estudien vies de bonificació en l’àmbit tributari.

Finalment, aquells edificis amb presència d’amiant un cop esgotat el termini, es veuran exposats a multes, execució forçosa,  o les accions que es determinin.

Es treballarà en la simplificació dels processos administratius, delegant en les constructores convenientment homologades la capacitació de retirada d’amiant sense altres autoritzacions o resolucions administratives.

Així mateix es vol facilitar la recollida d’amiant de caràcter domèstic i en petites quantitats, apropant els punts de recollida al productor del residu i facilitant mitjans per al seu emmagatzematge o trasllat.

Com a mesura final s’estudiaran protocols d’encapsulament o confinament d’elements d’amiant que no sigui tècnicament possible retirar en aquell moment.

Conclusió:

El text és important i marca una voluntat política, però no determina quanties d’inversió. Cal esperar doncs que es vagin desgranant les accions concretes derivades del pla.

Cal destacar la convocatòria per aquest 2023 d’una campanya de subvencions a la retirada de l’amiant, i que no es feia des del 2021.

Actualment, hi ha algunes línies actives de subvenció a la retirada de l’amiant:

 • ICAEN: En els ajuts elegibles per a la implantació de sistemes de producció d’energies renovables, s’inclou un complement per a la subvenció de retirada de cobertes d’amiant damunt les quals s’instal·li un sistema de producció d’energia renovable. Els imports es quantifiquen en euros per kWpic, i per franges de potència instal·lada.
 • En el marc dels Fons Next Generation, es pot incloure el cost de la retirada de l’amiant, dins d’actuacions que en la seva globalitat compleixin els requisits d’estalvi energètic que maquen les bases de la subvenció. Com a criteri general, hi ha un ajut complementari de fins a 1.000€ per a edificis residencials unifamiliars, i de 12.000 per als plurifamiliars.
 • Puntualment es convoquen ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant malmeses per inclemències meteorològiques.
 • Finalment, la nova convocatòria 2023 acabada de publicar, preveu la subvenció de la retirada de l’amiant per a qualsevol tipus d’edifici:
  • La pot sol·licitar el propietari, sigui persona física o jurídica.
 • Té un import màxim de 30.000€ i inclou les feines de retirada i tractament del residu, incloent els mitjans auxiliars, però no els materials de substitució dels elements retirats.
 • Cal sol·licitar-la fins a 24 mesos abans de començar les obres, i notificar l’acabament en el termini d’un mes des de la finalització dels treballs.

Aquest conjunt de mesures és un pas endavant per la salut de les persones vinculada a la conservació dels edificis. Des de 23:45 Arquitectes Associats estem al corrent de les darreres novetats en el sector i oferim els serveis de rehabilitació per garantir la salut dels edificis i les persones.

Com es pot millorar l’eficiència energètica d’un edifici?

Una de les maneres més eficients per millorar l’eficiència energètica d’un edifici, és la de col·locar aïllament tèrmic en la seva envolupant.

En aquest petit edifici plurifamiliar del Districte de Gràcia de Barcelona, ens trobàvem amb tres parets mitgeres descobertes, sense envà pluvial, i amb importants signes de deteriorament pel pas dels anys.

23:45 Arquitectes s’ha encarregat de millorar l’eficiència energètica d’un edifici a Gràcia

El repte era rehabilitar les parets mitgeres, i a la vegada teníem l’oportunitat d’aplicar un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior, SATE, donant un confort afegit als habitatges, millorant la seva eficiència energètica substancialment.

Damunt de l’aïllament tèrmic vam aplicar un morter acolorit, donant a la mitgera el mateix tractament que a la façana de carrer.

eficiencia energética de un edificio | 2345 Arquitectes

Els sistemes SATE milloren l’eficiència energètica dels edificis, amb la corresponent reducció de la factura en calefacció o refrigeració, però també aporten confort eliminant els ponts tèrmics i fent més homogènia la temperatura dins l’habitatge. En conseqüència ajuden també a eliminar les humitats de condensació amb possibles fongs, i milloren la salubritat dels habitatges.

Darrerament hi ha disponibles al mercat sistemes SATE amb materials sostenibles i transpirables, que permeten fer les intervencions alhora que es té cura de l’ambient i la salut dels edificis.

Les millores en l’eficiència energètica dels edificis són subvencionables gràcies a la convocatòria dels Fons Next Generation, amb l’objectiu d’adaptar el parc d’edificis i habitatges als reptes nacionals i europeus en matèria de sostenibilitat.

Visita del nostre equip al Saló ArchitectatWork de Barcelona

Els dies 15 i 16 de març hem assistit al Saló ArchitectatWork de Barcelona, per conèixer de primera mà les darreres tendències en materials, acabats i solucions per façanes. A 23:45 Arquitectes estem atents a totes les novetats per tal d’enriquir els nostres projectes d’arquitectura, interiorisme i rehabilitació, oferint als nostres clients la solució més adequada amb el millor disseny.

En esdeveniments com aquest ens és possible veure els diferents productes de ben a prop, així com poder fer consultes tècniques i sol·licitar informació directament a les empreses expositores.

Nuestros compañeros en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes
Visual de una de las salas de la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes

Feria ArchitectatWork Barcelona

ArchitectatWork és una fira que escelebra a Barcelona en el CCIB – Centre Convencions Internacional Barcelona Barcelona. Allà s’han presentat les novetats d’empreses espanyoles i internacionals relacionades amb el sector de l’arquitectura.

ArchitectatWork es distingeix de la resta de fires perquè les empreses participants presenten les seves innovacions i per la qualitat dels seus productes. Aquestes són dues de les característiques més destacades del perquè els expositors l’escullen com a proposta referent per mostrar els seus productes en un entorn únic destinat a professionals de l’arquitectura i l’interiorisme. Una fira amb caràcter internacional en el que les empreses entren en contacte directe amb prescriptors locals, permetent així que la relació amb ells sigui propera i estreta.

Novedades expuestas en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes
Mando ducha expuesto en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes

Des dels seus inicis, el format d’Architectatwork s’ha diferenciat pel seu destacat layout expositiu, el qual ha constituït i forjat la seva pròpia identitat. Un disseny que respon de manera eficient a les necessitats de facilitat, accessibilitat i fluïdesa en la dinàmica de fira i que genera un ambient agradable per donar a conèixer les últimes novetats, així com desenvolupar converses amenes entre expositors i visitants.

Aquest any Architectatwork Barcelona ha girat al voltant del tema “Recursos Naturals” i ha comptat amb Seminaris inspiradors on hem pogut escoltar i veure les reflexions que destacats professionals ens han compartir a partir de les seves investigacions i dilatada experiència en el sector, a més d’una exposició temàtica de materials i innovacions de productes curosament seleccionada.

¿A quin públic va dirigit Architectatwork ?

Entre els assistents de l’acte més afins hi ha arquitectes, interioristes, dissenyadors d’exterior i interior, enginyers, urbanistes, instituts governamentals, promotors immobiliaris i estudiants cursant el seu últim any.

Architectatwork és un format de fira internacional que es celebra en 16 països diferents i és un projecte que va néixer l’any 2003 en Kortrijk (Bèlgica) de la mà del grup C4 – Creative Fo(u)r amb l’objectiu de generar un contacte més amè i proper entre visitants i expositors del sector de l’arquitectura i l’interiorisme.

Reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha confiat en 23:45 Arquitectes per a la reforma del Parc del Mil·lenari. Aquest parc situat al límit de municipi, entre el vial de vora de l’autopista i el poliesportiu, és un coixí verd que fa de filtre per al nucli urbà.

El programa del Parc del Mil·lenari és extens i s’hi combinen zones per a infants, o una gran àrea per a l’esport, amb zones de passeig i repòs molt enjardinades.

Plano Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Criteris de Sostenibilitat per a la reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

La proposta de reforma ha tingut en compte en tot moment criteris de sostenibilitat en la tria de materials i el tractament de l’aigua.

El programa ha consistit per una banda en la renovació i actualització de l’àrea infantil, substituint jocs i renovant el sauló, tot agrupant les activitats per edats.

L’altre focus d’atenció s’ha posat en les àrees esportives, on es ressituen les taules de ping pong i es renova completament la pista de bàsquet. En aquest cas s’ha optat per un nou paviment de llosetes de polipropilè 100% reciclat, que garantirà una durabilitat i una qualitat aptes per a partits reglats.

Baloncesto y otros deportes en el Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Els paviments de llambordes s’han renovat amb peces que garanteixin un filtratge en el terreny de la pluja, contribuint a la sostenibilitat del sòl.

Finalment s’ha incorporat la plantació de nou arbrat, disposat de manera que ordeni circulacions i diferents activitats.

Esperem el començament de les obres per a fer realitat aquesta nova àrea de lleure a Sant Joan Despí.

Arbolado Parque del Milenario de Sant Joan Despi