Restauració i rehabilitació d’edificis

La recuperació del patrimoni arquitectònic és un valor cultural reconegut àmpliament. La restauració i rehabilitació d’immobles, bé siguin edificis d’habitatges o singulars, així com elements patrimonials i de valor històric i artístic, és per a la societat i les institucions un valor afegit al seu patrimoni.

Anys d’experiència en la restauració i rehabilitació d’edificis:

L’àmplia experiència de l’estudi en el camp de la restauració permet que el treball de 23:45 Arquitectes destaqui per la seva qualitat i la seva optimització de recursos. Destaca l’interès i el coneixement en aquest camp per part dels arquitectes que conformen l’estudi. Son bons coneixedors del patrimoni cultural i han desenvolupat una formació continuada en tècniques i en criteris d’intervenció.

Tots aquests factors permeten que 23:45 Arquitectes pugui afrontar amb seguretat diferents projectes d’intervenció en edificis de divers valor històric-artístic. Els seus serveis abasten des de la rehabilitació d’habitatges particulars fins a la restauració d’edificis d’arquitectura monumental.

En tots els seus treballs i com a senya d’identitat, 23:45 Arquitectes ofereix un servei integral de qualitat en el que posa a disposició dels clients un gran bagatge de coneixements i tècniques constituït per anys d’experiència en el camp de la restauració i rehabilitació d’edificis. Un important valor que sens dubrte marca la diferència.

Projectes relacionats:

Altres serveis:

Disseny d’habitatges

23:45 Arquitectes ofereix projectes d’arquitectura per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Disseny d’oficines

El disseny dels espais de treball són una part fonamental de la productivitat de les empreses i del benestar dels seus treballadors.

Equipaments i Arquitectura corporativa

Els projectes d’edificis d’equipaments i els edificis corporatius i comercials responen a una clara necessitat funcional i al mateix temps tenen un paper representatiu important.

Edificis industrials i logístics

Projectes que responen a les necessitats comercials i alhora afronten amb eficàcia les exigencies de seguretat, accessibilitat i mediambientals.