Jornades d’Intel·ligència Artificial a l’Arquitectura

La COAC de Girona y Vic organizaron el ciclo de conferencia sobre Inteligencia Artificial en la Arquitectura.

El COAC va organitzar un cicle de conferències sobre Intel·ligència Artificial en l’Arquitectura

Les passades setmanes vam assistir al cicle de conferències sobre La Intel·ligència Artificial a l’Arquitectura, a les seus del COAC a Girona i a Vic.

Matemàtics, arquitectes, i advocats ofereixen el seu punt de vista des de la seva pràctica professional, i ens han mostrat quin és l’estat actual del desenvolupament de la intel·ligència artificial a l’Arquitectura, i algunes de les eines de IA Generativa ja disponibles al mercat.

El consens general és la velocitat en que s’està desplegant el potencial d’aquesta eina, de només 18 mesos d’edat, i per tant la dificultat d’establir quin és el seu sostre o quin ha de ser el marc legal que reguli el seu desenvolupament.

La intel·ligència artificial i sobretot la IA generativa, ha de ser una eina d’ajut, un motor que optimitza processos i per tant ha de posar en valor el pensament crític. La capacitat de triar i discernir que té l’arquitecte pren molt més valor, en tant que s’automatitza o es simplifica el procés projectual, i per tant la creativitat té l’oportunitat de recuperar protagonisme en el desenvolupament de projectes.

A dia d’avui cal que tinguem pensament crític, per tal de discernir la qualitat entre un núvol de propostes i opcions que ens ofereixen les noves eines. Hem de continuar fent les preguntes adequades, per tal que l’arquitectura avanci cap allà on volem.

Tinguem també en compte que la responsabilitat és la mateixa. Tant la responsabilitat àmplia de continuar produint arquitectura de qualitat, amb sentit i intenció, com la responsabilitat civil. Això serà així fins que la societat decideixi que la màquina ja en sap prou, i es deixi de banda al facultatiu. De moment, per portar un cotxe autònom encara cal tenir el carnet de conduir. Però no sembla lluny pensar que això es superarà, igual que no cal tenir-lo per agafar un taxi.

Tenim l’oportunitat per tant de donar un gran impuls a l’arquitectura, sempre que siguem capaços de fer-ho amb la responsabilitat i el respecte que mereix la professió.