Projectes recents

Serveis d’arquitectura

Disseny d’habitatges

23:45 Arquitectes ofereix projectes d’arquitectura per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Restauració i rehabilitació d’edificis

L’estudi té una àmplia experiència en la restauració d’edificis, tant en la rehabilitació d’edificis d’habitatges com en la rehabilitació d’edificis patrimonials o d’obres singulars.

Equipaments i Arquitectura corporativa

Els projectes d’edificis d’equipaments i els edificis corporatius i comercials responen a una clara necessitat funcional i al mateix temps tenen un paper representatiu important.

Disseny d’oficines

El disseny dels espais de treball són una part fonamental de la productivitat de les empreses i del benestar dels seus treballadors.

Edificis industrials i logístics

Projectes que responen a les necessitats comercials i alhora afronten amb eficàcia les exigencies de seguretat, accessibilitat i mediambientals.

Actualitat

Clients