Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona

Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona Quan rebem l’encàrrec de fer el projecte de rehabilitació d’una façana antiga, el primer que fem és una visita a l’edifici per analitzar les patologies que hi ha, i estudiar els materials originaris per aconseguir un resultat tan respectuós com es pugui amb el sistema …


Rehabilitació de façana centenària a la població de Gelida, Barcelona

Quan rebem l’encàrrec de fer el projecte de rehabilitació d’una façana antiga, el primer que fem és una visita a l’edifici per analitzar les patologies que hi ha, i estudiar els materials originaris per aconseguir un resultat tan respectuós com es pugui amb el sistema constructiu de l’època de l’edifici.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es Fachada-centenaria-gelida-03-2345-Arquitectes-1024x1024.jpg

En aquest cas vam anar a Gelida per estudiar una façana de més d’un segle d’antiguitat, la qual tenia patologies com el desgast del morter de calç de revestiment, lloses de balcons esquerdades per l’oxidació dels perfils interiors de ferro, o esquerdes profundes en el parament de tapial i obra.

El projecte que hem realitzat inclou l’aixecament de plànols amb anàlisi gràfic de les patologies observades, i la descripció de les actuacions de rehabilitació necessàries per recuperar la solidesa de la façana, així com el seu aspecte original, emprant materials com el morter de calç tenyit en massa per revestir la façana.