Zona Franca Duanera

La Zona Franca Duanera està formada per un conjunt d’edificis, que combinen emmagatzematge i oficines dedicades al trànsit de mercaderies.

La voluntat del client de posar al dia els accessos i renovar els molls de càrrega dona l’oportunitat de donar al conjunt unitat a partir de l’aplicació d’un criteri de reforma unitari per als diferents edificis.

Zona Franca Duanera
Zona Franca Duanera

El projecte contempla la restauració dels diferents paraments, malmesos al llarg dels anys per trànsit pesat i el trasllat de mercaderies, així com recuperar la funció de les diferents marquesines que cobreixen els molls de càrrega, les plataformes dels quals van ser substituïdes en la seva totalitat.

En l’accés a l’Edifici A, dedicat a oficines i serveis, es va crear una rampa per resoldre l’accessibilitat, i es va conformar un passeig frontal il·luminat, al nivell de l’edifici. Aquest passeig resol la connexió entre els dos accessos de la mateixa façana, i l’oficina bancaria i el restaurant, tot diferenciant la zona de les àrees de trànsit de mercaderies. La diferència de cota entre el carrer i l’edifici es va resoldre amb un talús amb plantació de sèdum i dues petites zones d’arbrat.

Zona Franca Duanera

La restauració de les façanes dels diferents edificis es va fer de manera unitària, utilitzant un codi de colors, a mode de front pixelat, que respon a la fragmentació original de les façanes prefabricades de l’edifici.

El disseny del conjunt recupera la funcionalitat de totes les àrees de treball, i confereix un nou caràcter, més amable i humà a una zona tradicionalment industrial.

Client

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Ubicació

Polígon Industrial de la Zona Franca, Barcelona

Pressupost

650.000 €

Any projecte

2015

Any execució

2016