Casa Gran Ajuntament

La reforma integral per a noves oficines a la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, projectades per 23:45 Arquitectes i dirigides per Campanyà i Vinyeta Arquitectes arriba a la fase de lliurament.

Aquest projecte en un edifici emblemàtic de la ciutat ha integrat elements del patrimoni arquitectònic presents en l’edifici, com una rosassa gòtica o una escala vuitcentista a més de paraments històrics.

La intervenció s’ha realitzat sempre tenint en compte el valor dels elements existents, i s’han integrat les noves necessitats tant d’ús com d’instal·lacions, climatització i llum natural per crear nous espais de gran qualitat, amb distribucions flexibles que s’adaptin a les necessitats de treball que es presentin.

Els murs existents s’han tractat amb morter de calç amb diferents acabats segons la zona, i s’ha mantingut l’ús de mosaic hidràulic, però en gran format, per als paviments.

Les noves àrees s’han delimitat amb fusteries lacades i grans superfícies envidrades. El costat exterior dels tancaments es revesteix amb tèxtils de vinil, per obtenir major calidesa sense renunciar al fàcil manteniment.


Com a resultat les noves oficines resulten un espais integradors, flexibles, amb llum natural i un ambient de treball molt confortable i actual.