Terminal Internacional de cafè i cacau

Rehabilitació d’una nau d’emmagatzematge de cafè verd al port de Barcelona.

El sector d’Àlvarez de la Campa, al Port de Barcelona, és un conjunt de naus i magatzems de mitjans de la primera meitat del segle passat. L’àrea està força exposada als agents atmosfèrics amb l’agreujant de trobar-se en un ambient marí, que és especialment agressiu. Al llarg del temps s’han fet reparacions i actualitzacions puntuals en uns i altres edificis.

El magatzem número 3 serveix actualment per al dipòsit de cafè i cacau verd, i és una peça rectangular de 8.750 m2, que es distribueix en planta baixa, amb una petita construcció interior per oficines i serveis de planta i pis.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

La necessitat d’una restauració integral de l’edifici i l’adopció de totes les mesures de seguretat necessàries, comporta un estudi de patologies que conclou amb la necessitat de substituir tota l’estructura de coberta.

El projecte de reparació de la nau consisteix en mantenir les façanes i el seu aspecte original, reparant acuradament les patologies existents, i en substituir-ne totalment la coberta, a causa del seu mal estat, eliminant els elements horitzontals actuals, i finalment també els pilars de formigó armat, en observar en la campanya de cales realitzada, que els armats no ofereixen les garanties necessàries.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

Degut a la càrrega de foc a considerar per l’emmagatzematge de gran volum que s’hi fa, l’interior de la nau es planteja subdividit en sectors independents, amb grans comportes tallafocs. Així i tot, es mantenen els accessos i el funcionament i distribució originals de la nau.

S’instal·la un sistema d’extinció de gran cabal, amb ruixadors alimentats per un dipòsit exterior i un grup de bombeig que permeten assolir la pressió necessària per a l’extinció.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

La coberta, a banda de comptar amb els exhutoris automàtics, incorpora unes grans lluernes que permeten l’ús de la nau amb llum natural.

L’acabat superior de la coberta és un mosaic que singularitza l’edifici i evoca les agrupacions de contenidors i els tons marins.

Client

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Ubicació

Sector Álvarez de la Campa, Port de Barcelona

Pressupost

3.900.000 €

Any projecte

2006

Any execució

2009

Nau Yaskawa

Reforma d’una nau industrial per a l’empresa de robòtica Yaskawa Ibèrica.

La proposta neix de la necessitat de crear un espai representatiu per a l’empresa, amb una àrea de formació i una d’exposició de producte destinada a visitants i clients.

Es dissenya un espai de línia neta, gairebé asèptica, per reflectir l’esperit de l’alta tecnologia i la precisió amb que es desenvolupen els productes.

Reforma interior nave Yaskawa
Reforma interior nave Yaskawa

S’ha adequat també una gran sala posterior on es realitza el muntatge i prova dels robots.

Les funcions en l’espai públic es distribueixen amb la pintura del paviment, definint àrees amb els diferents usos, mentre que l’aula de formació es compartimenta amb un parament vidriat que permet participar de la llum natural.

Reforma interior nave Yaskawa
Reforma interior nave Yaskawa

Els paraments es tracten amb colors bàsics, blanc i negre, en els que es destaca el blanc per a definir àmbits i usos, i el negre per diluir els espais eixamplant-ne la percepció.

Client

Yaskawa Iberica S.L.

Ubicació

Polígon Industrial el Regàs, Gavà

Pressupost

150.000 €

Any projecte

2013

Any execució

2013

Zona Franca Duanera

La Zona Franca Duanera està formada per un conjunt d’edificis, que combinen emmagatzematge i oficines dedicades al trànsit de mercaderies.

La voluntat del client de posar al dia els accessos i renovar els molls de càrrega dona l’oportunitat de donar al conjunt unitat a partir de l’aplicació d’un criteri de reforma unitari per als diferents edificis.

Zona Franca Duanera
Zona Franca Duanera

El projecte contempla la restauració dels diferents paraments, malmesos al llarg dels anys per trànsit pesat i el trasllat de mercaderies, així com recuperar la funció de les diferents marquesines que cobreixen els molls de càrrega, les plataformes dels quals van ser substituïdes en la seva totalitat.

En l’accés a l’Edifici A, dedicat a oficines i serveis, es va crear una rampa per resoldre l’accessibilitat, i es va conformar un passeig frontal il·luminat, al nivell de l’edifici. Aquest passeig resol la connexió entre els dos accessos de la mateixa façana, i l’oficina bancaria i el restaurant, tot diferenciant la zona de les àrees de trànsit de mercaderies. La diferència de cota entre el carrer i l’edifici es va resoldre amb un talús amb plantació de sèdum i dues petites zones d’arbrat.

Zona Franca Duanera

La restauració de les façanes dels diferents edificis es va fer de manera unitària, utilitzant un codi de colors, a mode de front pixelat, que respon a la fragmentació original de les façanes prefabricades de l’edifici.

El disseny del conjunt recupera la funcionalitat de totes les àrees de treball, i confereix un nou caràcter, més amable i humà a una zona tradicionalment industrial.

Client

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Ubicació

Polígon Industrial de la Zona Franca, Barcelona

Pressupost

650.000 €

Any projecte

2015

Any execució

2016