Terminal Internacional de cafè i cacau

Rehabilitació d’una nau d’emmagatzematge de cafè verd al port de Barcelona.

El sector d’Àlvarez de la Campa, al Port de Barcelona, és un conjunt de naus i magatzems de mitjans de la primera meitat del segle passat. L’àrea està força exposada als agents atmosfèrics amb l’agreujant de trobar-se en un ambient marí, que és especialment agressiu. Al llarg del temps s’han fet reparacions i actualitzacions puntuals en uns i altres edificis.

El magatzem número 3 serveix actualment per al dipòsit de cafè i cacau verd, i és una peça rectangular de 8.750 m2, que es distribueix en planta baixa, amb una petita construcció interior per oficines i serveis de planta i pis.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

La necessitat d’una restauració integral de l’edifici i l’adopció de totes les mesures de seguretat necessàries, comporta un estudi de patologies que conclou amb la necessitat de substituir tota l’estructura de coberta.

El projecte de reparació de la nau consisteix en mantenir les façanes i el seu aspecte original, reparant acuradament les patologies existents, i en substituir-ne totalment la coberta, a causa del seu mal estat, eliminant els elements horitzontals actuals, i finalment també els pilars de formigó armat, en observar en la campanya de cales realitzada, que els armats no ofereixen les garanties necessàries.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

Degut a la càrrega de foc a considerar per l’emmagatzematge de gran volum que s’hi fa, l’interior de la nau es planteja subdividit en sectors independents, amb grans comportes tallafocs. Així i tot, es mantenen els accessos i el funcionament i distribució originals de la nau.

S’instal·la un sistema d’extinció de gran cabal, amb ruixadors alimentats per un dipòsit exterior i un grup de bombeig que permeten assolir la pressió necessària per a l’extinció.

Terminal Internacional de café y cacao
Terminal Internacional de café y cacao

La coberta, a banda de comptar amb els exhutoris automàtics, incorpora unes grans lluernes que permeten l’ús de la nau amb llum natural.

L’acabat superior de la coberta és un mosaic que singularitza l’edifici i evoca les agrupacions de contenidors i els tons marins.

Client

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Ubicació

Sector Álvarez de la Campa, Port de Barcelona

Pressupost

3.900.000 €

Any projecte

2006

Any execució

2009