Roger Montoto Manent

Roger Montoto Manent neix a Barcelona l’any 1971, i es forma com a arquitecte a l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), on ja s’interessa pels aspectes tècnics i històrics de la rehabilitació. Complementa la seva formació amb el Postgrau de Rehabilitació de la UPC i diversos cursos d’especialització orientats a la rehabilitació monumental.

Roger és membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció de l’Patrimoni Arquitectònic AADIPA.


Roger Montoto Manent:
23:45 Arquitectes

L’any 2003 Roger Montoto funda 23:45 Arquitectes a Barcelona, centrant el seu interès en el desenvolupament exhaustiu de les idees tant a nivell de projecte com d’execució. L’experiència adquirida en la redacció de projectes d’equipaments públics i rehabilitació es veu potenciada amb la incorporació de l’Arquitectura Tècnica i el Management de Projectes dins el propi estudi, a més col·laborar amb especialistes de diferents àmbits per tal de complementar i enriquir els seus projectes.