Rehabilitació de Finca al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Des de 2345 arquitectes, com a estudi d’arquitectura especialitzat en rehabilitació d’edificis catalogats patrimonialment, estem treballant en una finca situada en el barri medieval de la Ribera de Barcelona.

Rehabilitació de finca patrimoni arquitectònic

El projecte que estem desenvolupant té dos enfocs diferents. D’una banda es rehabilitarà la pell de l’edifici, actuant en façanes i coberta, i d’altra banda es pretén millorar la seva accessibilitat, instal·lant ascensor a l’ull d’escala.

Per la rehabilitació de les façanes s’empraran tècniques i materials tradicionals per respectar la seva essència, netejant els elements de pedra natural que hi són molt presents, reparant els paraments estucats amb morter de calç, i retirant elements afegits no originals. Es restituirà la seva seguretat i es recuperarà el seu estat original.

El terrat és una coberta a la catalana ventilada que es troba molt deteriorada, i per tant ha perdut la seva estanqueïtat. Per la seva rehabilitació caldrà fer-hi una actuació global, però respectant també les tècniques i materials tradicionals, a la vegada que afegint-hi aïllament tèrmic per millorar les condicions energètiques dels habitatges de la planta sota coberta.

Es restauraran altres elements com les xemeneies en forma de pagoda i el badalot d’escala, recuperant la claraboia original per donar més llum natural a l’ull d’escala.

En definitiva, un pas més per posar en valor el nostre patrimoni arquitectònic.