Premi Mostra d’Arquitectura

Ja fa 5 anys que vam acabar l’obra de Rehabilitació del Bloc dels Pescadors, obra de l’arquitecte català J.A. Coderch.
El treball va consistir en la renovació i unificació de les façanes, acabats i tancaments del conjunt d’habitatges, integrant les noves instal·lacions i usos que no es preveien la dècada de 1950, alguns tan bàsics com l’aigua calenta o d’altres més moderns com l’ascensor o les antenes de televisió.

El treball va anar acompanyat d’una recerca històrica que va permetre conèixer el desenvolupament del bloc i per extensió d’una part important del barri de la Barceloneta i la seva gent.

mostra d'arquitectura catalana | 2345 Arquitectes Barcelona

Reconeixement a la mostra d’arquitectura de Barcelona

Una feina apassionant reconeguda a la 2a Edició de la Mostra d’Arquitectura Catalana, com una de les millors rehabilitacions de l’any 2015.

Feu un tast de la seva història a: http://blocdelspescadors.cc/Protagonistes