Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

El passat mes de gener de 2023, sota la direcció facultativa de 23:45 Arquitectes, es va finalitzar la primera fase de les obres reforma del Parc del Mil·lenari. Aquest parc situat al límit de municipi, entre el vial de vora de l’autopista i el poliesportiu, és un coixí verd que fa de filtre per al nucli urbà.

Reforma del Parc del Mil·lenari Sant Joan Despí

La reforma ha tingut en compte en tot moment criteris de sostenibilitat en la tria de materials i el tractament de l’aigua.

D’una banda, s’ha renovat i actualitzat l’àrea infantil, substituint jocs i renovant el sauló, tot agrupant les activitats per edats.

L’altre focus d’atenció s’ha posat en les àrees esportives, on s’han ressituat les taules de ping-pong millorant-ne el paviment, i s’ha renovat i ampliat la pista de bàsquet. A la pista s’hi ha instal·lat una segona cistella.

També s’ha ressituat i ampliat notablement l’àrea de calistènia, la qual ara està dotada amb nous elements per fer exercici, amb el propi pes corporal, a l’aire lliure.

Tot el conjunt de la zona esportiva i el pas de vianants que creua el parc s’il·lumina amb nous bàculs de projectors LED, combinant els d’alçada per a l’esport i els baixos d’ambient per als vianants.

Els paviments de llambordes s’han renovat amb peces que garanteixin un filtratge de la pluja en el terreny, contribuint a la sostenibilitat del sòl. Concretament s’ha instal·lat el paviment drenant model “Kodolé” de @breinco, combinant peces de tres tons diferents.

Finalment s’ha incorporat la plantació de nou arbrat de fulla caduca, Parròtia (arbre de ferro), disposat de manera que ordeni circulacions i diferents activitats. L’increment de verd a les ciutats augmenta les zones d’ombra, creant refugis climàtics, i proporcionant refrigeració adiabàtica al seu voltant.

Ha estat una satisfacció participar en la millora de l’espai urbà de Sant Joan Despí, ja que a la vegada ajudem a millorar la qualitat de vida de les persones que l’utilitzen, i sempre amb la sostenibilitat i el medi ambient com a prioritat.