Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar

La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar, dissenyada per 23:45 Arquitectes, aviat serà una realitat.

El projecte ha estat el resultat de mesos de treball en col·laboració amb l’Ajuntament, a partir de concurs d’idees guanyat el 2021.

L’espai de la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar està inclòs al catàleg de patrimoni del municipi

El local on es farà la nova OAC és un espai inclòs en el catàleg de patrimoni del municipi, situat a la Plaça de la Vila. En els seus orígens, l’espai allotjava el Casino, i a principis del segle XX era un important lloc de trobada social.

D’aquesta època n’han quedat els sostres, formats per un seguit de voltes decorades amb pintures de rams de flors i centres de guix, així com una columna de fosa i restes de les falses bigues de fusta que ocultaven l’estructura metàl·lica.

El projecte preveu recuperar la visibilitat dels sostres i donar-los protagonisme, tot eliminant afegits i alliberant l’estructura de suport de les voltes.

El conjunt de l’espai està tractat amb materials inspirats en l’època d’esplendor del Casino, però responent en tot moment a les necessitats actuals d’una oficina de treball i atenció al públic.

S’ha incorporat climatització i xarxes, s’ha resolt l’accessibilitat i s’han instal·lat serveis, però sempre mantenint l’espaiositat de doble alçada i destacant sostre i estructura originals, que es percep tot just entrar en la nova oficina.