Materials saludables

Arquitectura i salut són dos conceptes que han d’anar de la mà quan es dissenyen espais per a ser habitats. El procés de projecte d’un habitatge o una oficina ha de tenir en compte la distribució, la funcionalitat i la qualitat de l’espai. Però també és molt important tenir en compte els criteris de salut en el disseny, que malgrat sovint no són visibles, sempre formen part de la qualitat d’un bon projecte d’arquitectura.

L’elecció dels materials saludables

Quan a 23:45 Arquitectes fem una selecció del materials saludables a utilitzar en un projecte, tenim en compte la seva composició i cicle de vida, a més de les seves propietats formals i funcionals.

Els espais con materials saludables han de tenir unes instal·lacions ben dissenyades, i la tria de materials ha de ser adequada perquè influeix en gran mesura en la qualitat de l’aire interior. Estudis recents indiquen que a l’interior dels habitatges es poden trobar fins a 5 vegades més contaminants que a l’exterior. Aquests contaminants provenen en gran part de l’ús que es fa de l’habitatge, doncs cal una correcta ventilació per eliminar el CO2, així com tenir cura de la tria de detergents, cosmètics o ambientadors.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Però una gran part dels contaminants que es poden trobar en l’interior d’un habitatge o una oficina, provenen també del materials utilitzats en la seva construcció. L’ús de materials amb plàstics, adhesius, pintures, aïllaments, melamines o contraxapats, entre molts d’altres, contenen COVs (compostos orgànics volàtils) que estan relacionats amb un gran nombre de afeccions a sistema nerviós central, equilibri hormonal o metabolisme. Entre ells destaquen els formaldehids, etilens, clorats i fluorats, o ftalats, per citar-ne alguns.

En els nostres projectes d’arquitectura, la selecció de materials és un procés de gran importància. L’experiència en l’ús de materials saludables ens permet oferir als nostres clients solucions ajustades per a cada situació.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

D’aquesta manera, podem utilitzar pintures de pigments naturals o a la calç, que eviten la formació de fongs i permeten la transpiració dels paraments. Per la seva banda, els estucs naturals permeten que les parets transpirin i ajuden a regular la humitat interior dels espais.

Els aïllaments tèrmics poden ser inerts, orgànics y sense derivats del petroli, com les llanes de roca, suro o fusta premsada, i es poden triar tant per actuacions interiors com per revestiments exteriors tipus SATE.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Les fustes i els fabricants de mobiliari i revestiments, cada vegada incorporen més criteris de sostenibilitat en els materials, ja siguin coles, vernissos o olis naturals que amb l’ús adequat donen a la fusta un valor afegit de qualitat.

En el procés de disseny d’habitatges, oficines o rehabilitacions d’edificis, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada acompanyar als clients en el coneixement de les diferents opcions que li permetin obtenir una arquitectura de qualitat i responsable amb el medi ambient, així com donar-los les eines per a un ús més profitós i saludable dels espais que habiten.