Estudi cromàtic de les façanes d’un edifici


Quan rehabilitem les façanes d’un edifici, ens agrada estudiar amb deteniment la gama cromàtica dels diferents elements que les composen, per aconseguir un resultat estètic equilibrat i ben adaptat al seu entorn de ciutat.


Analitzem la gamma cromàtica de les façanes dels edificis que rehabilitem

Si es tracta d’una façana catalogada, o si forma part d’un conjunt urbanísticament protegit, com és l’Eixample de Barcelona, encarreguem un estudi cromàtic a un gabinet especialitzat, el qual extreu mostres estratigràfiques de les diferents capes de materials de la façana, per esbrinar quins van ser els seus colors originals.

A les façanes històriques, l’objectiu és trobar el cromatisme original de quan es va construir l’edifici, i recuperar-ne el seu aspecte inicial. A vegades tenim sorpreses, i apareixen games de colors inesperades. Per a la seva recuperació utilitzem materials tradicionals y pintures amb pigments naturals, que respecten els valors de la seva època de construcció i ofereixen uns resultats de gran qualitat.


Quan es tracta de façanes no catalogades, també val la pena fer l’esforç de treballar la gama de colors, ja que a vegades, amb el pas del temps, els edificis han anat patint modificacions que han desvirtuat la imatge unitària de la façana. Cal que els tons escollits combinin de manera harmònica.
Habitualment, en obra, demanem mostres dels tons escollits, per acabar de verificar in situ i amb llum natural la gama cromàtica escollida en projecte.


Treballant en rehabilitacions de façanes, tenim l’oportunitat de millorar el paisatge urbà de les nostres ciutats en petites dosis, que ajuden a tenir un entorn més agradable i segur per tothom.