Estructures de fusta

Treballar amb fusta en els projectes d’arquitectura sempre resulta una experiència satisfactòria. A l’estudi 23:45 Arquitectes Associats ens agrada posar en valor les estructures de fusta, ja sigui en obra nova o en projectes de rehabilitació, recuperant i posant de nou en ús aquells elements que sempre aporten un valor afegit als nostres projectes.


Estructures de fusta en obres noves i projectes de rehabilitació

La fusta és un material noble, amb una gran durabilitat, sostenible, reciclable i reutilitzable. S’adapta a projectes de petit format i a grans estructures, oferint alhora unes excel·lents prestacions estructurals i una personalitat diferenciada en els edificis.

Casa Baró

En projectes d’obra nova, utilitzem la fusta laminada en perfils per cobrir grans llums, sovint combinada amb elements metàl·lics que permeten mantenir la lleugeresa i reversibilitat del conjunt estructural. D’aquesta manera hem resolt llums de més de 25 metres per obtenir espais diàfans.

L’ús de panells de fusta contralaminada permet construir tant murs de càrrega com forjats, amb una gran llibertat tant en la posició de les obertures com dels suports. Els diferents gruixos permeten resoldre petits espais o estructures completes. Aporten lleugeresa i s’adapten a projectes de rehabilitació per la seva simplicitat constructiva i fàcil integració. Darrerament hem tingut l’oportunitat d’aprofundir en les seves possibilitats en la construcció d’habitatges modulars prefabricats.

A l’estudi 23:45 Arquitectes Associats hem treballat en la reintegració d’elements antics de fusta en masies, edificis plurifamiliars o equipaments patrimonials. Sempre iniciem els projectes amb una recerca dels elements de més valor i un anàlisi del seu estat de conservació, de manera que puguem conèixer les opcions reals de recuperar i reintegrar aquelles estructures de fusta que ho permetin.

Els projectes de rehabilitació són una oportunitat per recuperar els elements que, malgrat el pas dels anys, segueixen sent funcionals. Petites intervencions de reintegració, o de combinació amb altres elements i reforços, aporten als antics sostres de bigues de fusta una nova vida. Alhora el disseny d’interiors s’enriqueix amb elements que confereixen personalitat, un ambient acollidor, i una funcionalitat estructural.