Equipaments i Arquitectura corporativa

L’arquitectura corporativa pren cada dia més importància en el món empresarial. Les companyies cerquen representar en els seus edificis i oficines els seus valors de marca i la seva filosofia, i fer d’ells les peces essencials de la seva estratègia de branding i de la seva imatge corporativa.

23:45 Arquitectes destaca de manera indiscutible en el campo de l’Arquitectura corporativa i afronta les demandes dels seus clients de manera integral.

Equipaments i arquitectura corporativa de precisió i qualitat:

Els edificis corporatius i comercials han de complir amb una doble exigència. Han de ser edificis funcionals i alhora han de traslladar les senyals d’identitat de la marca a la que representen.

L’estudi 23:45 Arquitectes es fa càrrec de les dues necessitats i dissenya espais en el que els treballadors i usuaris puguin dur a terme les seves activitats amb les màximes garanties d’eficàcia, productivitat i rendiment, i que alhora traslladin identitat corporativa, imatge de marca i esdevinguin representatius.

Amb els seus projectes en l’àrea d’Arquitectura Corporativa, 23:45 Arquitectes aconsegueix que les persones que visitin o treballin en les instal·lacions d’una companyia reconeguin que els seus espais han estat creats d’acord a una identitat específica d’aquella marca.

Per desenvolupar treballs d’equipaments i arquitectura corporativa amb la precisió i la qualitat que aquests requereixen, és important tenir una bona comunicació amb el client. 23:45 Arquitectes treballa sempre des del reconeixement de la voluntat del client i projecta edificis que cerquin comunicar fidelment els seus valors.

Projectes relacionats:

Altres serveis:

Disseny d’habitatges

23:45 Arquitectes ofereix projectes d’arquitectura per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Restauració i rehabilitació d’edificis

L’estudi té una àmplia experiència en la restauració d’edificis, tant en la rehabilitació d’edificis d’habitatges com en la rehabilitació d’edificis patrimonials o d’obres singulars.

Disseny d’oficines

El disseny dels espais de treball són una part fonamental de la productivitat de les empreses i del benestar dels seus treballadors.

Edificis industrials i logístics

Projectes que responen a les necessitats comercials i alhora afronten amb eficàcia les exigencies de seguretat, accessibilitat i mediambientals.