23:45 Arquitectes som especialistes en el disseny d’oficines en les que potenciar ambients agradables i alhora transmetre la filosofia de l’empresa.

Per això cerquem la creació d’espais lluminosos, flexibles i amb un disseny atractiu per a que els treballadors s’hi trobin còmodes i la seva experiència laboral resulti satisfactòria.

Disseny d’oficines atractiu i funcional:

Aconseguir un espai d’oficina adequat, sigui amb l’equip, el disseny o els materials adequats, pot contribuir en gran mesura a millorar el benestar quotidià en el treball. Partint d’aquesta premissa, l’estudi 23:45 Arquitectes realitza projectes de disseny d’oficines en els que cerca la creació d’ambients que afavoreixin el desenvolupament del treball.

L’estudi afronta el disseny d’oficines i els projectes d’espais de treball d’una manera global, assolint ambients en els que es representa la imatge de l’empresa i alhora es doti de qualitat l’entorn de treball.

23:45 Arquitectes afronta els projectes de disseny d’oficines de manera global, analitzant cadascun dels aspectes a tenir en compte per a potenciar la productivitat de l’empresa. Així, s’analitzen els usos que tindran les instal·lacions que es projecten, com l’ús d’espais compartits o de sales privades, i fins i tot quin tipus de treball si ha de desenvolupar.

23:45 Arquitectes estudia en profunditat cadascun dels materials que cal utilitzar, així com la il·luminació, els colors, la transparència o el mobiliari, per a generar un ambient de treball que representi la marca i afavoreixi el benestar i la productivitat dels seus usuaris.

Projectes relacionats:

Altres serveis:

Disseny d’habitatges

23:45 Arquitectes ofereix projectes d’arquitectura per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Restauració i rehabilitació d’edificis

L’estudi té una àmplia experiència en la restauració d’edificis, tant en la rehabilitació d’edificis d’habitatges com en la rehabilitació d’edificis patrimonials o d’obres singulars.

Equipaments i Arquitectura corporativa

Els projectes d’edificis d’equipaments i els edificis corporatius i comercials responen a una clara necessitat funcional i al mateix temps tenen un paper representatiu important.

Edificis industrials i logístics

Projectes que responen a les necessitats comercials i alhora afronten amb eficàcia les exigencies de seguretat, accessibilitat i mediambientals.