23:45 Arquitectes és un estudio d’arquitectura que basa part del seu treball en el disseny d’habitatges en les que l’estètica i la funcionalitat van de la mà

Una empresa que cerca l’excel·lència en cadascun dels seus projectes, enfocant els seus dissenys d’una manera integral. 23:45 Arquitectes es un estudi d’arquitectura amb una clara vocació de servei que ofereix un treball de qualitat en el que es tenen en compte cadascuna de les necessitats i inquietuds del client.

Servei integral de disseny d’habitatges:

Un dels principals serveis que l’empresa realitza és el desenvolupament de projectes d’arquitectura per a la construcció d’habitatges, tant d’habitatges plurifamiliars com d’habitatge unifamiliar, oferint sempre als clients n servei integral de qualitat

L’objectiu de 23:45 Arquitectes és el d’atendre les necessitats del client, acompanyant-lo i assessorant-lo durant tot el procés de disseny i construcció del seu habitatge. Aquesta atenció personalitzada cap als nostres clients ens permet obtenir uns resultats coherents i oferir solucions actuals i rendibles.

Cada projecte que arriba al nostre estudi és diferent de qualsevol altre. Des de 23:45 Arquitectes s’encaren sempre dotant de personalitat cadascun dels dissenys. Com a resultat obtenim habitatges que s’adapten completament a la manera de viure dels seus habitants i que satisfan les seves necessitats concretes. Els arquitectes de l’estudi disposen d’una versatilitat i capacitat de disseny que els permet construir habitatges de diferents enfocaments segons els interessos i necessitats dels clients.

Projectes relacionats:

Altres serveis:

Disseny d’oficines

El disseny dels espais de treball són una part fonamental de la productivitat de les empreses i del benestar dels seus treballadors.

Restauració i rehabilitació d’edificis

L’estudi té una àmplia experiència en la restauració d’edificis, tant en la rehabilitació d’edificis d’habitatges com en la rehabilitació d’edificis patrimonials o d’obres singulars.

Equipaments i Arquitectura corporativa

Els projectes d’edificis d’equipaments i els edificis corporatius i comercials responen a una clara necessitat funcional i al mateix temps tenen un paper representatiu important.

Edificis industrials i logístics

Projectes que responen a les necessitats comercials i alhora afronten amb eficàcia les exigencies de seguretat, accessibilitat i mediambientals.