Reforma d’habitatges al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Recuperem els materials originals d’un edifici de Ciutat Vella

Després d’uns mesos d’obres, hem finalitzat la reforma de diversos habitatges en un mateix edifici del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, on hem centrat el nostre esforç en actualitzar unes distribucions que no casaven amb la manera de viure d’avui en dia, i hem recuperat l’essència dels materials de l’edifici, que va ser construït el segle XIX, però amb els criteris del segle XXI.

En el disseny de les noves distribucions i en l’elecció dels materials d’acabat, cada habitatge tenia les seves particularitats, i hem anat aplicant un criteri comú, però amb variants per donar singularitat a cada un dels pisos.

Quan hem pogut recuperar el mosaic hidràulic original, l’hem combinat amb el paviment dels banys en fusta. Quan no hem trobat un paviment original en bon estat, hem escollit parquet flotant per donar calidesa, i peces ceràmiques de gran format amb acabat en gris-formigó en els banys com a contrast.

Pel que fa als sostres, ens agrada enderrocar cel-rasos afegits i deixar les bigues de fusta vistes. A les plantes on el sostre és més alt, les hem decapat deixant la fusta al natural, i a les plantes amb el sostre més baix, les hem pintat de color blanc per alleugerir l’espai.

Hem unificat els materials del mobiliari de cuina a tots els pisos, buscant un estil sobri i a la vegada actual, amb mobles lacats en gris clar i plans de treball foscos, sense rajoles.

Per il·luminar els diferents espais, hem utilitzat diferents sistemes com aplics d’escaiola de caire minimalista amb il·luminació inferior i superior, o bé tires LED seguint alguna de les bigues del sostre per il·luminar l’armari del dormitori, per exemple.


Quant a les fusteries hem mantingut les portes i finestres originals de fusta, per respectar el llenguatge de l’edifici, o bé les hem renovat amb el mateix material i composició.

Estem satisfets amb el resultat obtingut, fruit d’un treball minuciós i respectuós amb l’edifici original, amb permanent contacte amb la propietat i de la mà de l’empresa constructora Singular Soluciones Integrales, S.L.