Rehabilitació de la Façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona

Hem acabat les obres de rehabilitació de la façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona.

Aquesta és la segona fase del conjunt de treballs que han de finalitzar amb la restauració de tota l’envolupant de l’edifici.


Construït amb una estructura de formigó molt diàfana i esvelta, la proximitat al mar ha estat el gran enemic de l’edifici, que ha patit els efectes de la carbonatació del formigó i l’oxidació dels seus armats.

El procés de restauració ha passat per descobrir totes les zones malmeses, passivar els armats oxidats, i puntualment restituir-los degut a la pèrdua de secció que han patit.


L’acabat final s’ha hagut d’afinar molt per no perdre la textura del formigó vist i la planeïtat dels paraments.