Centre de Serveis Cal Gotlla

Edifici d’oficines i serveis per a empreses.

La proposta per al nou Centre de Serveis Cal Gotlla és la guanyadora del concurs convocat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

El Centre de Serveis es part del desenvolupament d’un districte econòmic que ha d’obrir les portes del nou segle, ha de potenciar les línies bàsiques de la creació d’aquest nou sector, fent especial èmfasi en la sostenibilitat recolzada en les noves tecnologies.

La construcció proposada és un edifici d’oficines amb una superfície de 4.500 metres quadrats, que incorpora un pàrking soterrat, cafeteria-restaurant, sala d’actes i altres usos complementaris a les oficines. El projecte comprèn també el disseny de la plaça i la restauració de la masia del S. XVI que actualment ocupa la parcel·la.

És per això que es proposa una funció de servei i relació entre empreses orientada a posar en comú interessos i crear sinèrgies entre empreses que implantin aquestes línies de treball en la seva estructura, com aquelles que ofereixin aquests serveis. Tot això gestionat per un òrgan que promogui l’ús i implantació de noves tecnologies, i la millora de la competitivitat des de la sostenibilitat i la gestió dels recursos.

Centro de Servicios Cal Gotlla
Centro de Servicios Cal Gotlla

Per respondre a les exigències funcionals, es planteja una distribució d’usos en funció de l’accessibilitat necessària de cada espai. D’aquesta manera, els serveis i espais de pública concurrència se situen en planta baixa i primera, i les oficines les plantes següents.

El nou Centre de Serveis ha de respondre a les noves tendències tant empresarials com socials. L’edifici ha de ser tecnològicament avançat i sostenible. Cal que minimitzi el consum energètic i la despesa en manteniment.

Es proposa per tant un edifici de volumetria compacta però foradada per patis i terrasses, que permet una relació interior-exterior capaç d’aprofitar la llum natural en tots els seus espais, alhora que gestionar correctament la captació de calor o protegir-se de la radiació solar, segons sigui necessari.

Centro de Servicios Cal Gotlla

La selecció de materials per a la construcció del nou Centre de Serveis es realitza des de la sostenibilitat entesa globalment, és a dir, tenint en compte els processos de fabricació dels materials, la seva posada en obra, el seu fàcil manteniment, i la reutilització o reciclatge en acabar la seva vida útil. Es proposa per tant l’ús d’acer i alumini, vidre i policarbonat, com materials distintius del nou edifici.

La qualitat arquitectònica ha de ser l’eix vertebrador de l’edifici, a totes les escales, des de la volumetria fins al disseny d’interiors, de tal manera que sigui tant un referent i pol d’atracció en el seu entorn, com un espai agradable per al seu ús.

Client

Ajuntament de L’Hospitalet i CZF

Ubicació

Carrer Salvador Espriu, L’Hospitalet de Llobregat

Pressupost

6.550.000 €

Any projecte

2006

Any execució