Bloc dels Pescadors

Rehabilitació dels elements comuns al Bloc dels Pescadors de la Barceloneta.

El Bloc dels Pescadors, situat al barri de la Barceloneta de Barcelona, és un edifici singular, inclòs en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. Es un conjunt unitari d’onze edificis, on hi ha gairebé 160 habitatges, composat en forma de U per resoldre els problemes de la gran densitat de població del moment.

L’edifici és un projecte original de Josep Antoni Coderch dels primers anys 50, promogut per l’Instituto Nacional de la  Marina per tal d’eliminar part de les barraques de la platja i oferir més allotjament als pescadors del barri. L’espai destinat al nou edifici l’ocupava un antic quarter militar, que s’enderroca completament.

Bloque de los Pescadores
Bloque de los Pescadores

Els primers esbossos de l’edifici es fan l’any 1951, i la seva gestió i construcció s’allarga fins el 1958, amb diferents modificacions i la renúncia del seu autor, Josep Antoni Coderch. Amb les obres acabades es comencen a adjudicar els habitatges a les famílies seleccionades.

Els pisos, de lloguer social i propietat de l’Estat, es venen als ocupants a finals dels anys 70. L’estat de conservació i el valor patrimonial de l’edifici, fan que l’administració local, a través del Pla de Barris, inici la gestió i subvenció parcial dels treballs de restauració de la pell de l’edifici, vetllant per la seva uniformització, i per la recuperació del valor patrimonial i artístic de l’immoble.

Bloque de los Pescadores

La rehabilitació preveu des de la reparació d’elements malmesos com cobertes o frontals a balcons fins a la recuperació de la imatge més fidel possible a l’aspecte original de les façanes, tot recuperant balcons ocupats i uniformitzant fusteries i persianes.

S’uniformitza el sòcol, es regularitzen les franges verticals de les cuines amb lames negres, i es regeneren les grans pantalles blanques verticals que donen ritme a les façanes. S’ha fet un esforç per recuperar els colors originals de l’edifici, respectant el blau de les fusteries, el blanc de les pantalles i el color natural del maó, el qual s’ha netejat i hidrofugat.

L’objectiu final assolit és la posada en valor d’un edifici icònic pel seu valor patrimonial i documental com a peça singular de l’habitatge social produït a mitjans de segle.

La intervenció de Rehabilitació del Bloc dels Pescadors, és reconeguda a la Mostra d’Arquitectura de Barcelona amb la Menció com a una de les millors obres de restauració de l’any 2015 a la ciutat.

Bloque de los Pescadores
Bloque de los Pescadores

Tot el procés de mediació comunitària ha estat recollit en una web sèrie documental, obra d’Andreu Meixide, a http://blocdelspescadors.cc

Client

Foment Ciutat Vella

Ubicació

Plaça del Llagut, Barcelona

Pressupost

2.015.000 €

Any projecte

2011

Any execució

2013-2014

Casa El Port de la Selva

Habitatge unifamiliar aïllat.

La casa del Port de la Selva és un habitatge unifamiliar de cap de setmana, situada a l’extrem nord del Parc Natural del Cap de Creus. Amb una superfície de 145 metres quadrats, s’adapta al terreny molt inclinat amb una geometria de cossos compactes recolzats en un mur de formigó que ordena la topografia.

L’habitatge es compon d’un cos principal amb cuina, sala i un dormitori suite, i un cos posterior amb dues habitacions i un bany. Cadascun dels cossos, si bé estan connectats interiorment en planta baixa, disposa de la seva pròpia escala de comunicació.

Casa El Port de la Selva
Casa El Port de la Selva

La volumetria es genera com a intersecció entre un gran mur de formigó vist, que actua com a plataforma sobre la que es recolzen dos volums blancs, lleugers i articulats que s’obren a l’entorn, i les vistes sobre el poble i el mar.

En l’interior s’ha treballat amb materials bàsics: formigó, ceràmica, fusta i parets blanques, materials bàsics i senzills gairebé sense manipular-los, que reforcen la plasticitat de l’edifici, alhora moderna i acollidora.

Casa El Port de la Selva

En la planta baixa els diferents espais flueixen de l’exterior cap a l’interior, seguint el mur de formigó vist, connectant la terrassa amb la sala d’estar, que a la seva vegada és oberta a la cuina. A continuació un estudi que funciona com a distribuïdor obert, connecta amb la peça posterior de dormitori i bany.

Casa El Port de la Selva
Casa El Port de la Selva

La planta superior està dividida per un pati central que fa de rebedor a l’accés a l’habitatge i que dona independència a un dels dormitoris. L’estança principal és una suite amb una terrassa orientada al jardí d’oliveres i la badia del Port de la Selva, per gaudir de les millors postes de sol.

Cliente

Amadeu Montoto

Ubicación

El Port de la Selva, Girona

Presupuesto

65.000 €

Año proyecto

2002

Año ejecución

2003-2012

Casa Baró

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Alt Urgell.

El poble d’Estamariu se situa al capdamunt d’un turó, i en l’accés a la part alta hi ha les restes d’una antiga construcció de la que només en queda un imponent mur que salva el desnivell abrupte i conforma un mirador natural sobre la serra del Cadí.

Casa Baró
Casa Baró

És en aquesta plataforma, i aprofitant la geometria i murs persistents, que es dissenya l’habitatge unifamiliar que s’integrarà en les volumetries i perfil del municipi, tal com s’aprecia des de la plana.

Es planteja des del començament l’ús de materials de la zona: aplacat de pedra per les façanes, fusteries de fusta i coberta de teula. Tots els elements constructius de l’edifici volen establir una clara harmonia entre l’habitatge nou i els existents.

Casa Baró
Casa Baró

Pel que fa a la composició geomètrica de l’habitatge, el disseny en planta és de tipus exterior-interior, per tant el perímetre projectat no és res més que la posició actual dels murs existents.

Simplement es practicarà dins de l’edifici una sèrie de divisions per resoldre els espais d’ús quotidià, conformant una àmplia sala en planta baixa i els dormitoris en planta primera, assegurant que tots els espais tinguin una orientació que permeti gaudir de la il·luminació natural de les vistes privilegiades.

Client

Lluís Baró

Ubicació

Estamariu, Alt Urgell

Pressupost

110.000 €

Any projecte

2005

Any execució

2004-2005

Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar

Rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges a Ciutat Vella.

L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges entre mitgeres situat al barri del Raval de Barcelona.

El punt de partida ha estat un edifici en estat d’abandonament, amb patologies importants i una distribució obsoleta per als requeriments d’habitabilitat actuals.

Edificio Sant Ramon
Edificio Sant Ramon

La rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges al barri del Raval de Barcelona, implica una anàlisi detallada de la gran diversitat d’aspectes a tenir en compte des dels inicis del projecte d’arquitectura. És necessari analitzar des de l’afectació de les obres al teixit econòmic, el trànsit o les molèsties al veïnat, fins a la implantació d’habitatges de qualitat espacial i ambiental en un entorn de gran densitat urbanística.

En el projecte realitzat s’han tingut en compte aquests aspectes i s’ha avançat en la planificació de l’obra, en el predimensionat i avaluació econòmica de cadascuna de les solucions proposades, per garantir que la implantació de les mesures i la seva efectivitat són reals, construïbles i optimitzades al màxim, tant pels recursos disponibles per a l’obra, com la qualitat formal i constructiva de l’edifici resultant.

Edificio Sant Ramon
Edificio Sant Ramon

El projecte planteja la construcció de sis nous habitatges passants, dos per planta, recuperant les distribucions clàssiques de Barcelona, amb dues façanes i un pati central que garanteix uns nivells d’il·luminació i ventilació naturals en totes les estances.

La planta baixa planteja un ampli vestíbul que s’obre amb continuïtat a un pati de llums, com element d’arquitectura tradicional comú en tot el teixit del casc antic de Barcelona. Es dissenya com un element exterior descobert, aportador de ventilació creuada i de llum natural a totes les peces dels habitatges. Conté el nucli de comunica­cions verticals i resol els passos d’instal·lacions.

En planta dos locals en planta baixa tenen accés al pati posterior, i es mantenen les façanes originals, el pla de coberta i una part dels forjats.

Tant la part de restauració com la d’obra nova es projecten a partir de criteris de sostenibilitat i seguint mètodes de construcció tradicionals, obtenint com a resultat una qualificació energètica nivell A.

Edificio Sant Ramon
Edificio Sant Ramon

En el disseny dels espais comuns s’ha integrat una millora de la mobilitat en sentit ampli, més enllà de la motriu, tot considerant l’accés i desplaçament de persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Les solucions i ajuts es plantegen prenent com a base un correcte disseny arquitectònic, amb els complements tècnics necessaris: supressió de rampes i desnivells en els espais comuns, recorreguts adaptats a tots els habitatges, incorporació de llum natural en tots els espais comuns, ús de dobles passamans en els recorregut i escales, franges antilliscants al paviment, senyalística adaptada en alçada, mida i incorporació de Braille, o sensors de moviment per al control lumínic.

Client

Foment de Ciutat Vella

Ubicació

Carrer Sant Ramon nº 6, Districte de Ciutat Vella, Barcelona

Pressupost

1.250.000 €

Any projecte

2012-2013

Any execució

2013-2014

Habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Codines

La reforma d’un habitatge del segle XVIII és sempre un repte estimulant, i una oportunitat per redescobrir la història, les tècniques de construcció i la manera de viure d’una altra època.

Casa Sant Feliu de Codines
Casa Sant Feliu de Codines

En aquest cas, l’aproximació al projecte es fa des del respecte per la construcció, on es realitzaran els canvis mínims per adaptar-la a les necessitats de l’habitatge actual, però es mantindran materials i acabats tan propers a l’original com sigui possible.

Ha estat necessària la substitució d’algunes de les bigues de coberta, i el reforç dels sostres amb una capa de compressió connectada a la fusta que no és visible un cop acabada l’obra.

Casa Sant Feliu de Codines
Casa Sant Feliu de Codines

Les parets i murs de façana, s’han revestit amb morter de calç, per recuperar la càlida textura original, i alhora garantir que l’habitatge transpira per obtenir un ambient interior saludable.

En planta baixa s’ha col·locat la cuina en la part posterior, reutilitzant un antic espai per bestiar, i s’ha il·luminat gràcies a una gran lluerna situada en el sostre. Per la seva banda, la sala d’entrada s’ha habilitat com a menjador i estar.

En la planta primera se situen els dormitoris, dos d’interconnectables, i el principal amb una configuració oberta, amb una bany comunicat i una terrassa interior creada a partir de la modificació de la coberta.

Casa Sant Feliu de Codines

Els acabats interiors es realitzen respectant els materials en cru. S’ha deixat la fusta vista un cop tractada, i la ceràmica per als paviments interiors i exteriors. 

S’aconsegueix d’aquesta manera un interior serè i harmònic en tot l’habitatge.

El projecte i l’obra s’han dut a terme en col·laboració amb David Vilarasau, de l’empresa S.O.Stenible

Client

Ubicació

Pressupost

Any projecte

Any execució