Casa Baró

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Alt Urgell.

El poble d’Estamariu se situa al capdamunt d’un turó, i en l’accés a la part alta hi ha les restes d’una antiga construcció de la que només en queda un imponent mur que salva el desnivell abrupte i conforma un mirador natural sobre la serra del Cadí.

Casa Baró
Casa Baró

És en aquesta plataforma, i aprofitant la geometria i murs persistents, que es dissenya l’habitatge unifamiliar que s’integrarà en les volumetries i perfil del municipi, tal com s’aprecia des de la plana.

Es planteja des del començament l’ús de materials de la zona: aplacat de pedra per les façanes, fusteries de fusta i coberta de teula. Tots els elements constructius de l’edifici volen establir una clara harmonia entre l’habitatge nou i els existents.

Casa Baró
Casa Baró

Pel que fa a la composició geomètrica de l’habitatge, el disseny en planta és de tipus exterior-interior, per tant el perímetre projectat no és res més que la posició actual dels murs existents.

Simplement es practicarà dins de l’edifici una sèrie de divisions per resoldre els espais d’ús quotidià, conformant una àmplia sala en planta baixa i els dormitoris en planta primera, assegurant que tots els espais tinguin una orientació que permeti gaudir de la il·luminació natural de les vistes privilegiades.

Client

Lluís Baró

Ubicació

Estamariu, Alt Urgell

Pressupost

110.000 €

Any projecte

2005

Any execució

2004-2005