Bloc dels Pescadors

Rehabilitació dels elements comuns al Bloc dels Pescadors de la Barceloneta.

El Bloc dels Pescadors, situat al barri de la Barceloneta de Barcelona, és un edifici singular, inclòs en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. Es un conjunt unitari d’onze edificis, on hi ha gairebé 160 habitatges, composat en forma de U per resoldre els problemes de la gran densitat de població del moment.

L’edifici és un projecte original de Josep Antoni Coderch dels primers anys 50, promogut per l’Instituto Nacional de la  Marina per tal d’eliminar part de les barraques de la platja i oferir més allotjament als pescadors del barri. L’espai destinat al nou edifici l’ocupava un antic quarter militar, que s’enderroca completament.

Bloque de los Pescadores
Bloque de los Pescadores

Els primers esbossos de l’edifici es fan l’any 1951, i la seva gestió i construcció s’allarga fins el 1958, amb diferents modificacions i la renúncia del seu autor, Josep Antoni Coderch. Amb les obres acabades es comencen a adjudicar els habitatges a les famílies seleccionades.

Els pisos, de lloguer social i propietat de l’Estat, es venen als ocupants a finals dels anys 70. L’estat de conservació i el valor patrimonial de l’edifici, fan que l’administració local, a través del Pla de Barris, inici la gestió i subvenció parcial dels treballs de restauració de la pell de l’edifici, vetllant per la seva uniformització, i per la recuperació del valor patrimonial i artístic de l’immoble.

Bloque de los Pescadores

La rehabilitació preveu des de la reparació d’elements malmesos com cobertes o frontals a balcons fins a la recuperació de la imatge més fidel possible a l’aspecte original de les façanes, tot recuperant balcons ocupats i uniformitzant fusteries i persianes.

S’uniformitza el sòcol, es regularitzen les franges verticals de les cuines amb lames negres, i es regeneren les grans pantalles blanques verticals que donen ritme a les façanes. S’ha fet un esforç per recuperar els colors originals de l’edifici, respectant el blau de les fusteries, el blanc de les pantalles i el color natural del maó, el qual s’ha netejat i hidrofugat.

L’objectiu final assolit és la posada en valor d’un edifici icònic pel seu valor patrimonial i documental com a peça singular de l’habitatge social produït a mitjans de segle.

La intervenció de Rehabilitació del Bloc dels Pescadors, és reconeguda a la Mostra d’Arquitectura de Barcelona amb la Menció com a una de les millors obres de restauració de l’any 2015 a la ciutat.

Bloque de los Pescadores
Bloque de los Pescadores

Tot el procés de mediació comunitària ha estat recollit en una web sèrie documental, obra d’Andreu Meixide, a http://blocdelspescadors.cc

Client

Foment Ciutat Vella

Ubicació

Plaça del Llagut, Barcelona

Pressupost

2.015.000 €

Any projecte

2011

Any execució

2013-2014