Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P segons el disposat a continuació:

 1. Compliment LSSI: Article 10 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

  Titular del web: 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P (En endavant, “El Prestador del Servei”)
  Adreça: C / Saragossa, 103 Baixos 2A.
  CP: 08006 de Barcelona
  NIF: B-64592454
  Inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​Tom 39709, Llibre 0078, Foli 351903.
 2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts:
  1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web (23:45 Arquitectes Associats, S.L.P), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que s’hi contenen, són titularitat del prestador del Servei, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
  2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.
  3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.
  4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb fins comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització del prestador del Servei.

   A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada en el paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

   Així mateix, la informació a la qual l’Usuari pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altre tipus. En conseqüència, el prestador del Servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.
 3. Condicions d’ús:
  1. Respecte a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-parcialment el contingut del web, únicament si concorren les següents situacions:
   • Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.
   • Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb fins comercials.
   • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.
  2. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
  3. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.
  4. Tot d’acord amb el que indica el punt 2.4 anterior.