Acaben les obres de la Terrassa Artística

La restauració d’uns dels mosaics més grans i més amagats de Barcelona s’ha completat aquest mes de juny.

Rehabilitación y restauración de la terraza artística del Ayuntamiento de Barcelona

Els onze mesos de treballs han permès desmuntar el conjunt del mosaic, realitzar una nova formació de coberta, i recol·locar-lo de nou a partir de la detallada catalogació prèvia de cadascuna de les peces que formen el mosaic, més de 10.000 totes diferents.

Durant l’obra, a més del mosaic de la Terrassa Artística, s’ha intervingut en el sostre del vestíbul d’accés als edificis municipals, millorant la xarxa de desguàs, el sistema d’il·luminació, resolent patologies provocades per les infiltracions i restaurant el cel ras de llistons de fusta.

La finalització de l’obra, d’un nivell de restauració altament delicat, suposa la culminació d’un projecte iniciat el 2012 amb un treball de recerca i proves in-situ per determinar la manera òptima de restaurar la Terrassa i mantenir tant l’edifici en ús com assegurar la preservació del bé patrimonial.