23:45 Arquitectes ha estat proclamat finalista per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona

L’estudi 23:45 Arquitectes Associats ha estat proclamat finalista en el concurs obert per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça de Sant Miquel.

La proposta de 23:45 Arquitectes ha destacat per la seva claredat i adaptabilitat

Entre els anys 1958 i 1963 es va construir el nou edifici municipal conegut com Novíssim, essent alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles. Aquest edifici de gran alçada i difícil integració a la trama gòtica del casc antic, va completar el conjunt de les Cases Consistorials juntament amb els edificis Nou, de finals dels anys 20, i l’edifici Palau, amb façana a la Plaça Sant Jaume. Per donar un accés comú a les Cases Consistorials, es va crear un gran vestíbul d’accés a la Plaça de Sant Miquel, que pràcticament no s’ha modificat des de la seva inauguració.


L’objecte del concurs era el de dotar-lo d’un caràcter més transparent i obert, flexibilitzar el seu ús i integrar-hi les infraestructures necessàries en connectivitat, rodes de premsa, zones de treball eventual o mobilitat personal. Els criteris de valoració han posat especial èmfasi en la sostenibilitat i els criteris ambientals de construcció en les propostes.

La proposta presentada per 23:45 Arquitectes Associats ha destacat, a criteri del jurat, per la seva claredat en l’ordenació de les funcions i l’adaptabilitat a canvis de posició dels usos. La nova proposta s’ha compatibilitzat amb les preexistències de manera integradora. Així mateix ha obtingut una de les màximes valoracions pel que fa a la reducció de la demanda energètica amb sistemes passius, i l’ús de materials adequats en quant a durabilitat i manteniment.

El desenvolupament del concurs ha estat un treball de gran complexitat per la qualitat de condicionants de partida i ha suposat un repte creatiu i de coordinació d’equips, del que a 23:45 Arquitectes estem especialment orgullosos.